All posts tagged "Kilenkrysset"

  • Kilenkrysset köper byggrätter

    Kilenkrysset köper byggrätter inom fastigheten Örebro Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun. Kilenkrysset har via det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB förvärvat byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Ormesta. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby...

    • Posted januari 2, 2023
    • 0