All posts tagged "Klimatåtgärder"

 • Färskvatten är avgörande för att lyckas

  Färskvatten är avgörande för att lyckas med klimatåtgärder, för att nå klimatmålen krävs bättre hantering av redan knappa vattenresurser, enligt en ny rapport som släpps under klimattoppmötet COP27 i Egypten. Politiska beslut utan rätt kunskapsunderlag kan äventyra...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Nordiska företag ligger efter i implementering av kritiska klimatåtgärder

  Nordiska chefer på ledningsnivå känner sig alltmer oroade över klimatförändringarna och upplever en större press från sina intressenter att agera på klimatområdet jämfört med chefer globalt. Trots det ligger nordiska företag efter i sin implementering av kritiska...

  • Posted februari 16, 2022
  • 0
 • Analys visar möjliga hälsoeffekter på grund av klimatförändringen

  En ny analys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras, mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor. Den nya rapporten är en risk- och sårbarhetsanalys som beskriver 17 olika...

  • Posted december 20, 2021
  • 0
 • FN lanserar världens största opinionsundersökning för klimatåtgärder

  Denna vecka går kändisar och ungdomsaktivister samman med FN, regeringar och civilsamhället för att lansera Mission 1.5, en kampanj som ger medborgare möjligheten att föra en dialog med sina regeringar om ambitiösa åtgärder för klimatet. Målet med...

  • Posted februari 16, 2020
  • 0