Alla inlägg taggade "Klimatförändring"

 • Magnetisk apokalyps

  Jorden drabbades av enorma klimatförändringar på kort tid för 42 000 år sedan, vilket bland annat ledde till att Australiens megafauna dog ut och kanske även neandertalarna. Ny forskning kan fastställa att förändringarna sammanföll med att jordens...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Forntida klimatförändringar i Centralasien speglar extrem torka idag

  En plötslig klimatförändring orsakade ekologisk kollaps i Centralasien för 34 miljoner år sedan. Öknen spred sig över låglandet och den biologiska mångfalden drabbades hårt, och nu riskerar samma sak att hända igen. Ett internationellt team, lett av...

  • Skrivet oktober 12, 2020
  • 0
 • En halv grad gör stor skillnad

  Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5...

  • Skrivet oktober 9, 2018
  • 0
 • Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig

  I år kom vårtemperaturerna ovanligt sent till södra Sverige, sedan har de rusat genom landet och kommit ovanligt tidigt till fjällen. Hur hanterar växterna detta? Under Valborgshelgen (29 april–1 maj) uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att kolla...

  • Skrivet april 26, 2018
  • 0
 • Hur långt har våren kommit

  Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Under de senaste fem åren har vårtecknen kommit nästan två veckor tidigare än för hundra år sedan. Men olika arter och olika delar av landet påverkas olika. I Vårkollen vill Svenska...

  • Skrivet april 2, 2017
  • 0
 • Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern

  I flera år har debatten rasat om planer på gruvdrift och om försvarets övningsskjutningar vid Vättern, nu tornar nya hot upp sig mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter. – Klimatförändringarna kommer att förändra hela detta kallvattenekosystem som har...

  • Skrivet mars 27, 2017
  • 0
 • Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av...

  • Skrivet februari 15, 2017
  • 0
 • Länet | Trafikverkets transportplanering saknar helhetsgrepp och klimatfrågan förringas

  Sju län i Stockholm-Mälarregionen anser att Trafikverkets inriktningsunderlag saknar helhetsperspektiv och förringar klimatfrågan. Ett gemensamt remissvar har inlämnats och bakom det står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län. Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i...

  • Skrivet februari 29, 2016
  • 0