All posts tagged "Klimatvinst"

  • Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns

    Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, där forskare har räknat fram klimatnyttan med att använda olika återvunna byggmaterial. Störst klimatnytta ger materialåtervinningen av metaller visar studien....

    • Posted september 4, 2022
    • 0