All posts tagged "Klinisk Forskning"

 • För få läkare fortsätter att forska efter disputation

  Klinisk forskning är en förutsättning för hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En studie av Svenska Läkaresällskapet (SLS) visar att bilden måste...

  • Posted juni 13, 2022
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet utlyser 1 miljon kronor till klinisk forskning om Covid-19

  Covid-19 pandemin har överraskat samhället. Kunskapen och förståelsen för sjukdomen är i sin linda. Svenska Läkaresällskapet vill därför utlysa 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona, inklusive kliniska iakttagelser,...

  • Posted april 26, 2020
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet utlyser 1 miljon kronor till klinisk forskning om Covid-19

  Covid-19 pandemin har överraskat samhället. Kunskapen och förståelsen för sjukdomen är i sin linda. Svenska Läkaresällskapet vill därför utlysa 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona, inklusive kliniska iakttagelser,...

  • Posted april 17, 2020
  • 0
 • Lokalt | Justerad organisation samlar ansvar för en bättre styrning

  Ansvaret för hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och folkhälsan, samlas under regionstyrelsen. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas. Regionfullmäktige fastställde i dag regionstyrelsens förslag till en justerad organisation för hälso- och sjukvården från och...

  • Posted december 3, 2015
  • 0