Alla inlägg taggade "Kol"

 • Fortsatt hög dödlighet för personer med KOL i Örebro län

  KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Nästan 3 000 människor i Sverige dör varje år av lungsjukdomen. 83 personer i Örebro län dog av KOL år 2020. Förekomsten av lungsjukdomen har minskat, men utvecklingen i dödlighet...

  • Skrivet april 29, 2022
  • 0
 • Grilkol eller grillbriketter? – Så väljer du rätt

  Grillkol eller grillbriketter? I denna artikel reder vi ut skillnaderna så att du kan avgöra vad som passar dig bäst.  Vad är egentligen grillkol, grillbriketter och hur tillverkas det? Grillkol framställs genom att långsamt bränna träbitar i en syrefattig...

  • Skrivet mars 1, 2022
  • 0
 • Många lever med KOL i Örebro län – men saknar diagnos

  Mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige beräknas leva med lungsjukdomen KOL. Mörkertalet är stort då många lever med KOL utan att ha fått diagnos. I Örebro län dog 89 personer av KOL 2020 jämfört...

  • Skrivet november 21, 2021
  • 0
 • Ny forskningsstudie visar att KOL minskar i Sverige

  Förekomsten av lungsjukdomen KOL, en av våra stora folksjukdomar har minskat i Sverige. Det visar en studie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Antalet med svår eller medelsvår sjukdom har halverats på 15 år. Den främsta förklaringen är att...

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Kol och kväve lagrade i torvmarker sårbara för tinande permafrost

  Nordliga torvmarker har stora lager av kol och kväve och spelar därmed en nyckelroll i den globala klimatdynamiken. Men, deras sårbarhet för klimatuppvärmningen är osäker, delvis på grund av bristen på rumsligt tydliga, observationsbaserade torvkartor. Detta visas...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • För tidigt födda har större risk för KOL

  Gåtan om varför hundratusentals icke-rökande svenskar drabbas av KOL kan vara närmare en lösning. En svensk studie, som i dag presenteras i Hjärt-Lungfondens Lungrapport, visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av...

  • Skrivet juni 16, 2019
  • 0
 • Revolutionerande metod gör det enklare att upptäcka KOL

  En ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, har resulterat i en förbättrad diagnosmetod för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Förhoppningen är att metoden, som har både praktiska och ekonomiska fördelar jämfört med spirometri, ska finnas tillgänglig för vårdgivare...

  • Skrivet november 25, 2018
  • 0
 • Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

  Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt....

  • Skrivet november 8, 2018
  • 0
 • Enzymer i blodet har betydelse för KOL

  Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. Det...

  • Skrivet oktober 3, 2018
  • 0
 • ELON stoppar försäljning av kol och kolgrillar

  Efter sommarens långa torka råder det totalt eldningsförbud i stora delar av Sverige. Med anledning av MSBs beslut under onsdagen 25 juli om totalt eldningsförbud inför ELON nu säljstopp på kol och kolgrillar i samtliga butiker till...

  • Skrivet juli 28, 2018
  • 0