Alla inlägg taggade "Kol"

 • Många lever med KOL i Örebro län – men saknar diagnos

  Mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige beräknas leva med lungsjukdomen KOL. Mörkertalet är stort då många lever med KOL utan att ha fått diagnos. I Örebro län dog 89 personer av KOL 2020 jämfört...

  • Skrivet november 21, 2021
  • 0
 • Ny forskningsstudie visar att KOL minskar i Sverige

  Förekomsten av lungsjukdomen KOL, en av våra stora folksjukdomar har minskat i Sverige. Det visar en studie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Antalet med svår eller medelsvår sjukdom har halverats på 15 år. Den främsta förklaringen är att...

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Kol och kväve lagrade i torvmarker sårbara för tinande permafrost

  Nordliga torvmarker har stora lager av kol och kväve och spelar därmed en nyckelroll i den globala klimatdynamiken. Men, deras sårbarhet för klimatuppvärmningen är osäker, delvis på grund av bristen på rumsligt tydliga, observationsbaserade torvkartor. Detta visas...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • För tidigt födda har större risk för KOL

  Gåtan om varför hundratusentals icke-rökande svenskar drabbas av KOL kan vara närmare en lösning. En svensk studie, som i dag presenteras i Hjärt-Lungfondens Lungrapport, visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av...

  • Skrivet juni 16, 2019
  • 0
 • Revolutionerande metod gör det enklare att upptäcka KOL

  En ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, har resulterat i en förbättrad diagnosmetod för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Förhoppningen är att metoden, som har både praktiska och ekonomiska fördelar jämfört med spirometri, ska finnas tillgänglig för vårdgivare...

  • Skrivet november 25, 2018
  • 0
 • Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

  Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt....

  • Skrivet november 8, 2018
  • 0
 • Enzymer i blodet har betydelse för KOL

  Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. Det...

  • Skrivet oktober 3, 2018
  • 0
 • ELON stoppar försäljning av kol och kolgrillar

  Efter sommarens långa torka råder det totalt eldningsförbud i stora delar av Sverige. Med anledning av MSBs beslut under onsdagen 25 juli om totalt eldningsförbud inför ELON nu säljstopp på kol och kolgrillar i samtliga butiker till...

  • Skrivet juli 28, 2018
  • 0
 • Ny forskning: Kvinnor drabbas värre av rökning – allt fler dör i KOL

  Under 20 år har dödstalen i KOL sjunkit markant bland män – men nära nog dubblerats bland kvinnor. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, att en av anledningarna kan vara molekylära skillnader som medför att...

  • Skrivet juli 10, 2018
  • 0
 • ​Högre elpriser i Sverige när Europa fasar ut kolet

  Svenskarna kan vänta sig högre elpriser när Europa väljer att minska sin kolanvändning, orsaken är att många länder i Europa har svårt att nå sina klimatmål och därför vill minska förbränningen av den fossila kolkraften, det leder...

  • Skrivet december 13, 2017
  • 0