Alla inlägg taggade "Kolbjörn Kindströmer"

  • Efterlyses – En saklig debatt om skogen

    Nyligen beslutade Miljöpartiet vid sin stämma om att tydliggöra sin åsikt i frågan om skogen, partiet ska arbeta för en ny grön skogspolitik där hyggesfritt skogsbruk främjas och där kalhyggen begränsas till storlek och antal.     ...

    • Skrivet oktober 28, 2021
    • 0