Alla inlägg taggade "Koldioxidutsläpp"

 • Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

  Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets...

  • Skrivet maj 16, 2022
  • 0
 • Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

  Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Men det finns flera hinder i vägen. Inom industrin i...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

  Förra årets nybilsregistrering visar att en av tre bilar var en batteribil eller laddhybrid. Samtidigt har de icke laddbara bilarna blivit energieffektivare. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2020 till 93g/km, året innan var snittet 120 g/km....

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Linde energi fortsätter minska sin klimatpåverkan

  Tillsammans med sina kunder bidrog Linde energi till att minska koldioxidutsläppen på jorden med 30 700 ton CO2e förra året, det visar företagets årliga klimatbokslut. Utsläppsminskningen motsvarar nästan 1 920 bilresor tur och retur mellan Lindesberg och...

  • Skrivet augusti 18, 2020
  • 0
 • Retursystemet minskade koldioxidutsläppen med tiotusentals ton

  I IVAs senaste branschrapport konstateras att effektivare transporter och mer klimatsmarta val av förpackningar och lastbärare är avgörande i en framtid med begränsade resurser. Under 2019 distribuerades rekordstora mängder mat i livsmedelsbranschens gemensamma retursystem för lastbärare och...

  • Skrivet januari 7, 2020
  • 0
 • Noll koldioxidutsläpp från Nestlé senast 2050

  Inga utsläpp av växthusgaser, senast 2050. Med detta vill Nestlé leva upp till Parisavtalets mål att begränsa en global temperaturökning med 1,5 grader. Inför FN:s klimatmöte senare denna månad kommer Nestlé skriva på ”Business ambition for 1,5...

  • Skrivet september 16, 2019
  • 0
 • Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

  Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det har SABO inom ramen...

  • Skrivet april 8, 2019
  • 0
 • Återställda våtmarker kan sänka svenska koldioxidutsläpp

  Trots att organogen jordbruksmark endast utgör en liten andel av den totala jordbruksarealen står dessa marker för en tredjedel av det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Organogen jordbruksmark är dikade torvmarker och sjöar där kol lagrats in...

  • Skrivet oktober 28, 2018
  • 0
 • 20% lägre koldioxidutsläpp om alla körde elbil

  Om alla Sveriges bilister bytte till elbil, så skulle elförbrukningen öka med 7% samtidigt som Sveriges totala koldioxidutsläpp skulle minska med 20%. “Sveriges energisystem skulle utan större problem kunna klara av en sådan omställning”, menar Anders Kaijser...

  • Skrivet oktober 3, 2018
  • 0
 • 80-90 procent minskade koldioxidutsläpp med elväg

  Elvägstransporter kapar 80-90 procent av de fossila utsläppen och är ett klimatsmart, billigt sätt att kombinera järnvägens fördelar med lastbilens flexibilitet. Sverige ligger långt fram när det gäller demonstrationsprojekt och forskning kring elvägar. Projekt eRoadArlanda visade idag...

  • Skrivet juni 23, 2018
  • 0