Alla inlägg taggade "Kollektivtrafik"

 • Kollektivtrafik för 32 miljarder

  Fler än 150 kollektivtrafikföretag gjorde affärer med offentliga beställare 2020. Värdet på inköpen uppgick till över 32 miljarder, och det är regionala beställare som står för den absoluta merparten av inköpen. Det totala affärsvärdet på den offentliga...

  • Skrivet februari 25, 2022
  • 0
 • Nu öppnas framdörrarna på länets bussar igen

  Från och med fredag den 11 februari inleder vi öppnandet av framdörrarna i länets kollektivtrafik. – I vissa delar för vår trafik inväntar vi dock besked från Arbetsmiljöverket, men i det stora hela öppnar vi framdörrarna igen...

  • Skrivet februari 10, 2022
  • 0
 • Resenärerna tycker till om kollektivtrafiken i Örebro län

  Tre av fyra resenärer är nöjda med den senaste resan de gjorde med Länstrafiken och nio av tio resor kommer fram i tid. Trots det är det bara fyra av tio som säger sig vara nöjda med...

  • Skrivet februari 3, 2022
  • 0
 • Kommunerna behöver ha bättre koll på sina kollektivtrafiksatsningar

  Kommunerna och Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken. Målet är att vi som resenärer ska få kortare restider och kunna lita på tidtabellerna. Det är bra. Men tyvärr följer väghållarna alltför sällan upp att insatserna...

  • Skrivet november 28, 2021
  • 0
 • Mer kollektivtrafik för pengarna

  Mer kollektivtrafik för pengarna när det offentliga samverkar med kommersiella bussföretag. I rapporten ”Kommersiell trafik i offentlig samverkan” som Sveriges Bussföretag publicerar idag skildras hur regionala kollektivtrafikmyndigheter kan samverka med kommersiella bussföretag för ökad resenärsnytta, samtidigt som...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0
 • Regionerna tog över kollektivtrafiken – nu ska forskare ta reda på om det är hållbart

  Ansvaret för kollektivtrafiken övergick från kommunerna till regionerna, nu ska forskare ta reda på vad som hänt efter denna överflyttning – och om förändringen är hållbar. – Resultatet ska kunna ge exempel på kommuner och regioner som...

  • Skrivet oktober 4, 2021
  • 0
 • Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet

  45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47...

  • Skrivet september 29, 2021
  • 0
 • Region Örebro län blir ny kund till Hogia

  Hogia har vunnit en upphandling med Region Örebro län om att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att göra det...

  • Skrivet augusti 12, 2021
  • 0
 • Fyra av fem är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken

  Örebro läns resenärer har goda erfarenheter av att resa med kollektivtrafik i Länstrafikens regi. Under ett tufft år präglat av pandemi och minskat resande uppger fyra av fem resenärer att de är nöjda med sin senaste resa....

  • Skrivet februari 3, 2021
  • 0
 • Munskydd i kollektivtrafiken

  De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna idag innehåller bland annat anvisningar om munskydd i den allmänna kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att det är den enskilde resenärens ansvar att se till att man har munskydd vid resor...

  • Skrivet december 31, 2020
  • 0