Alla inlägg taggade "Kollektivtrafik"

 • Fyra av fem är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken

  Örebro läns resenärer har goda erfarenheter av att resa med kollektivtrafik i Länstrafikens regi. Under ett tufft år präglat av pandemi och minskat resande uppger fyra av fem resenärer att de är nöjda med sin senaste resa....

  • Skrivet februari 3, 2021
  • 0
 • Munskydd i kollektivtrafiken

  De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna idag innehåller bland annat anvisningar om munskydd i den allmänna kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att det är den enskilde resenärens ansvar att se till att man har munskydd vid resor...

  • Skrivet december 31, 2020
  • 0
 • Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om tre miljarder

  Den 30 november fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona. Transportsystemet måste säkras även i osäkra tider, samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Alla har...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0
 • Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

  Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år. I våras beslutade regeringen om...

  • Skrivet december 2, 2020
  • 0
 • Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Så här ändrades svenskarnas resvanor med kollektivtrafik under sommaren

  Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Men jämfört med vårens siffror ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och...

  • Skrivet oktober 11, 2020
  • 0
 • För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken

  Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. – Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna...

  • Skrivet september 14, 2020
  • 0
 • Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

  Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Upprop från kollektivtrafiken i hela Sverige

  Kollektivtrafiken blöder ekonomiskt. Utan kompensation för tappade intäkter och merkostnader väntar ett stålbad för branschen redan om ett par månader. Nu behövs en garanti om att samtliga merkostnader kopplat till kollektivtrafikens samhällsinsats i coronakrisen kompenseras av staten....

  • Skrivet april 30, 2020
  • 0
 • Majoriteten talar väl om kollektivtrafiken

  Svenskarna är allt nöjdare med kollektivtrafiken och de som väljer att resa med kollektivtrafik är mer lojala jämfört med förra året. De allra nöjdaste resenärerna är de som reser i storstäderna samt de som bor i landsbygden....

  • Skrivet februari 26, 2020
  • 0