Alla inlägg taggade "Kollektivtrafik"

 • Kommunerna behöver ha bättre koll på sina kollektivtrafiksatsningar

  Kommunerna och Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken. Målet är att vi som resenärer ska få kortare restider och kunna lita på tidtabellerna. Det är bra. Men tyvärr följer väghållarna alltför sällan upp att insatserna...

  • Skrivet november 28, 2021
  • 0
 • Mer kollektivtrafik för pengarna

  Mer kollektivtrafik för pengarna när det offentliga samverkar med kommersiella bussföretag. I rapporten ”Kommersiell trafik i offentlig samverkan” som Sveriges Bussföretag publicerar idag skildras hur regionala kollektivtrafikmyndigheter kan samverka med kommersiella bussföretag för ökad resenärsnytta, samtidigt som...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0
 • Regionerna tog över kollektivtrafiken – nu ska forskare ta reda på om det är hållbart

  Ansvaret för kollektivtrafiken övergick från kommunerna till regionerna, nu ska forskare ta reda på vad som hänt efter denna överflyttning – och om förändringen är hållbar. – Resultatet ska kunna ge exempel på kommuner och regioner som...

  • Skrivet oktober 4, 2021
  • 0
 • Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet

  45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47...

  • Skrivet september 29, 2021
  • 0
 • Region Örebro län blir ny kund till Hogia

  Hogia har vunnit en upphandling med Region Örebro län om att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att göra det...

  • Skrivet augusti 12, 2021
  • 0
 • Fyra av fem är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken

  Örebro läns resenärer har goda erfarenheter av att resa med kollektivtrafik i Länstrafikens regi. Under ett tufft år präglat av pandemi och minskat resande uppger fyra av fem resenärer att de är nöjda med sin senaste resa....

  • Skrivet februari 3, 2021
  • 0
 • Munskydd i kollektivtrafiken

  De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna idag innehåller bland annat anvisningar om munskydd i den allmänna kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att det är den enskilde resenärens ansvar att se till att man har munskydd vid resor...

  • Skrivet december 31, 2020
  • 0
 • Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om tre miljarder

  Den 30 november fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona. Transportsystemet måste säkras även i osäkra tider, samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Alla har...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0
 • Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

  Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år. I våras beslutade regeringen om...

  • Skrivet december 2, 2020
  • 0
 • Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0