Alla inlägg taggade "Kollektivtrafiken"

 • Program för att locka fler resenärer till kollektivtrafiken

  År 2030 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken inom Örebro län ha ökat väsentligt. Det är målsättningen som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2030 som samhällsbyggnadsnämnden nu skickar ut på remiss. – Åka kollektivt...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Kollektivtrafiken i norr anpassas efter efterfrågan

  I december 2022 kommer de invånare som reser med kollektivtrafiken i området kring Hällefors, Nora och delvis Lindesberg att märka av vissa förändringar i trafikutbudet. – Tack vare det beslut vi fattade i dag kommer Länstrafiken att...

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • Grönt stödpaket till kollektivtrafiken löser flera kriser

  En välplanerad omställning av kollektivtrafiken till fossilfrihet stärker beredskapen för framtida svårigheter och kan skapa nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Om regeringen är klok nog att stötta regionerna i att ta sig an flera utmaningar på...

  • Skrivet augusti 27, 2020
  • 0
 • Kollektivtrafiken är ryggraden i framtidens resande

  Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som regionerna hanterar ett minskat resande krävs nya sätt att tänka. Kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara ryggraden samtidigt som regionerna planerar för nya tekniska lösningar. Det är de...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Tre av fyra har ändrat sina resvanor med kollektivtrafiken till följd av covid-19

  Kollektivtrafiken har i allra högsta grad påverkats av den pågående spridningen av coronaviruset. Av de som reser regelbundet i kollektivtrafiken uppger nu endast 24 procent att de reser med kollektivtrafik som tidigare. 37procent svarar att de helt...

  • Skrivet juli 9, 2020
  • 0
 • Inställda turer i kollektivtrafiken i Örebro

  Från och med torsdag den 19 mars, kommer två busslinjer i kollektivtrafiken i Örebro stad att ställas in. Det handlar om linje 10, som går mellan Lundby – Våghustorget ­- Universitet, och linje 78, som trafikerar Vivalla...

  • Skrivet mars 20, 2020
  • 0
 • Lokalt – Sveriges mest nöjda resenärer är målet

  Låt bilen stå – res i stället med snabb, effektiv miljövänlig kollektivtrafik! Det budskapet kan sammanfatta förslaget till ett nytt trafikförsörjningsprogram för Örebro län som regionstyrelsen ställde sig bakom i dag den 15 november. Ett av målen...

  • Skrivet november 15, 2016
  • 0
 • Lokalt | Kraftig ökning av bussåkandet i länet

  I den senaste delårsrapporten från Länstrafiken i Örebro framgår det att kollektivtrafiken i sin helhet ökar kraftigt. Framförallt är det fler som väljer att åka med stadstrafiken. Länstrafiken i Örebro har som mål att kollektivtrafikåkandet ska öka med 18 procent till...

  • Skrivet maj 19, 2016
  • 0