All posts tagged "Kollektivtrafiken"

 • 29 augusti införs rabatt för seniorer över 70 år

  Rabatten innebär att alla som är 70 år eller äldre får 20 % rabatt vid köp av enkelbiljetter för resa med buss, tåg och Närtrafik i Örebro län. Rabatten gäller både vid förköp (i appen, via ombud...

  • Posted augusti 23, 2022
  • 0
 • Äldre kvinnor tryggast i kollektivtrafiken

  Sex av tio känner sig trygga med att resa i kollektivtrafiken. De som känner sig tryggast är äldre kvinnor och folk i mindre städer. De som känner sig otryggast är de som faktiskt inte reser med kollektivtrafik...

  • Posted mars 15, 2022
  • 0
 • Sex miljoner kronor för att återuppta viss kollektivtrafik

  Länets kollektivtrafik ska stärkas och utvecklas. Som ett led i detta beslutade regionstyrelsen i dag om en extra satsning på kollektivtrafiken om sex miljoner kronor. Regionstyrelsen ska dessutom återkomma med ett förslag om en årlig ekonomisk förstärkning...

  • Posted mars 2, 2022
  • 0
 • Järnvägens potential frigörs med investeringar

  Nu har vi fått beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för järnvägen, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i...

  • Posted februari 6, 2022
  • 0
 • 17 januari lanseras Närtrafik i hela Örebro län

  Kollektivtrafikens linjenät förlängs och når, med hjälp av Närtrafik, ända ut till alla invånare på landsbygden. Satsningen möjliggör resor med Länstrafiken till och från bostadsadresser som har saknat tillgång till kollektivtrafik eller haft ett begränsat trafikutbud vid...

  • Posted januari 10, 2022
  • 0
 • Kollektivtrafiken i Örebro län får 43 miljoner i ersättning på grund av covid-19

  I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av corona. Trafikverket har admnistrerat ansökningarna från kollektivtrafikmyndigheterna. Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets...

  • Posted december 13, 2021
  • 0
 • Beslut om inriktningen för framtidens kollektivtrafik

  Hur ser det framtida behovet av allmän kollektivtrafik ut i Örebro län och hur ska bussar och tåg rulla för att tillfredsställa detta behov? Det är viktiga frågor som behandlas i det regionala trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2030...

  • Posted december 8, 2021
  • 0
 • Program för att locka fler resenärer till kollektivtrafiken

  År 2030 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken inom Örebro län ha ökat väsentligt. Det är målsättningen som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2030 som samhällsbyggnadsnämnden nu skickar ut på remiss. – Åka kollektivt...

  • Posted juni 23, 2021
  • 0
 • Kollektivtrafiken i norr anpassas efter efterfrågan

  I december 2022 kommer de invånare som reser med kollektivtrafiken i området kring Hällefors, Nora och delvis Lindesberg att märka av vissa förändringar i trafikutbudet. – Tack vare det beslut vi fattade i dag kommer Länstrafiken att...

  • Posted oktober 26, 2020
  • 0
 • Grönt stödpaket till kollektivtrafiken löser flera kriser

  En välplanerad omställning av kollektivtrafiken till fossilfrihet stärker beredskapen för framtida svårigheter och kan skapa nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Om regeringen är klok nog att stötta regionerna i att ta sig an flera utmaningar på...

  • Posted augusti 27, 2020
  • 0