All posts tagged "Kommunal dricksvattenförsörjning"

  • Vattennivåerna är bra för årstiden

    Den kommunala dricksvattenförsörjningen ser bra ut i Örebro inför sommaren. Sjöarna som förser Svartån med vatten, liksom de grundvattentäkter vi använder, har fyllts på under hösten och vintern och prognosen inför sommaren ser bra ut. – I...

    • Posted april 17, 2019
    • 0