Alla inlägg taggade "Kommuner"

 • Ska kommuner och regioner äga eller hyra sina verksamhetslokaler

  Kommuninvest publicerar idag en fokusrapport på ett tema som de senaste åren blivit allt viktigare för kommuner och regioner: ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. Rapporten har skrivits av Emelie...

  • Skrivet april 15, 2021
  • 0
 • Rättsutredning av elsparkcyklar visar kommunala avgifter tkan bryta mot lagen

  Malmö har redan infört kommunala avgifter för elsparkcyklar och ytterligare ett antal kommuner kan vara på väg att göra detsamma. Samtidigt visar en rättsutredning från Advokatfirman Delphi och ett utlåtande från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Regional samverkan med kommunerna – viktigt för kultur i hela länet

  Magnus Storm (C) och Sofie Krantz (S) är nya representanter för Lindesbergs kommun i Region Örebro läns Specifika samverkansrådet för kultur – ett regionalt forum för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma kulturfrågor....

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Kommuner och regioner visar vägen till en fossilfri transportsektor

  I ett nytt informationsmaterial från BioDriv Öst presenteras sexton konkreta exempel på transportupphandlingar i framkant. Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. Läs exemplen som bidrar...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • Så mycket köper kommunerna från företagen

  Sveriges 290 kommuner är viktiga kunder för näringslivet. Företagarna har därför granskat utvecklingen av kommunernas inköp från privata företag mellan 2015 och 2019. Siffrorna visar på en stor skillnad mellan kommuner och en utveckling som rör sig...

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Sifoundersökning: Kommuner bör ta ansvar för ekologiska livsmedel

  Kommunerna bör ställa krav på att livsmedel som köps in till skolor, förskolor och äldreboenden är ekologiska och ta ansvar för att driva utvecklingen av ekologiska varor. Det anser två av tre svenskar enligt en Sifoundersökning som...

  • Skrivet oktober 27, 2020
  • 0
 • Nio av tio tycker kommuner ska köpa lokalproducerat

  Nio av tio svenskar, 90 procent, tycker det är viktigt att kommuner väljer lokalproducerat när de köper in livsmedel till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. I norra Sverige är nästan alla invånare av den uppfattningen. Det visar...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • Vi måste agera för att rädda kommunernas ekonomi

  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan...

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • Andelen ekoinköp ökar i kommunerna

  Det är glädjande att se hur andelen ekologiskt fortsätter att öka i kommunerna. Trots coronapandemi och mycket fokus på svenskproducerat så behåller ekologiskt sin status som nyckelparameter för en långsiktigt hållbar konsumtion i offentlig sektor. Andelen ekologiska...

  • Skrivet augusti 23, 2020
  • 0
 • Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

  Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av...

  • Skrivet juni 11, 2020
  • 0