All posts tagged "Kommu­ni­ka­tions­in­sats"

  • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

    Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

    • Posted december 1, 2022
    • 0