All posts tagged "Kommunstyrelse"

 • Vad händer i Örebro efter valet

  Nu när väljarna har sagt sitt och rösterna är färdigräknade ska de 65 mandaten fördelas i Kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.   Mandatfördelningen utgör grunden för den majoritet som kan formas i Kommunfullmäktige. Om inget parti...

  • Posted september 16, 2022
  • 0
 • Nya direktörer i ledningen för Örebro kommun

  Vid Kommunstyrelsens möte den 11 maj kommer beslut att fattas om tillsättning av nya direktörer i Örebro kommun. Kommundirektör Peter Larsson föreslås bli Örebro kommuns nästa kommundirektör med tillträde 1 november. Han kommer närmast från Uddevalla kommun, där han idag är kommundirektör....

  • Posted april 30, 2021
  • 0
 • Nya yrkesutbildningar som ska leda till jobb på mindre än ett år

  I maj beslutade Kommunstyrelsen att cirka 40 miljoner kronor ska gå till ett tillväxt- och arbetsmarknadspaket. En stor del av pengarna ska gå till ett utökat yrkesutbildningsutbud, till utbildningar som leder till att fler får ett jobb...

  • Posted juni 23, 2020
  • 0
 • Förändringar inom kultur, fritid, fastighet och turism

  Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde tisdagen den 7 januari om flera organisationsförändringar inom den kommunala förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen delas, fastighetsfrågor flyttas till tekniska förvaltningen och en tjänst försvinner från turistbyrån. Beslutet innebär att kultur- och fritidsförvaltningen...

  • Posted januari 10, 2020
  • 0
 • ​Medborgarförslaget om samarbetsforum avgörs i kommunstyrelsen

  Tisdag 27 augusti kl 09:00 avgör kommunstyrelsen om Lindesbergs kommun ska ha ett samarbetsforum för kulturfrågor eller om det räcker med ett kultursamtal några timmar om året. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för alla intresserade och hålls i...

  • Posted augusti 23, 2019
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 9 maj behandlades frågor som till exempel Digitaliseringsstrategi, Örebrobostäders försäljning av studentbostäder och Vattenskyddsområde Svartån. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat Klimatsmart vardag 2017. Digitaliseringsstrategi Kommunstyrelsen...

  • Posted maj 9, 2017
  • 0
 • Örebro kommun beslutar om handlingsplan mot våld

  Den 7 februari fattade Kommunstyrelsen beslut om Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Den övergripande målsättningen är att handlingsplanen ska bidra till och skapa förutsättningar för att Örebro kommun ska vara en...

  • Posted februari 8, 2017
  • 0
 • Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte 17 november behandlades frågor som bidrag till Live at Heart och nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om deltagande i Earth...

  • Posted november 19, 2015
  • 0
 • Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte 16 juni behandlades frågor som delårsrapport och prognos för 2015, fristad för kulturarbetare och Örebro Pride. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat ett nytt näringslivsprogram. Här presenteras...

  • Posted juni 17, 2015
  • 0
 • Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte 21 april behandlades frågor som personalfest för kommunens anställda, ägande och drift av naturum samt inventering av rasrisk vid gruvor. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras ett urval av besluten...

  • Posted april 22, 2015
  • 0