Alla inlägg taggade "Kommunstyrelsen"

 • Beslut i Kommunstyrelsen i februari

  På Kommunstyrelsens möte den 13 februari behandlades frågor som till exempel justerad budget utifrån en ny skatteprognos, rapporten om Open Art, och nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde...

  • Skrivet februari 14, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 16 januari

  På Kommunstyrelsens möte den 16 januari behandlades frågor som till exempel Kommunstyrelsens plan med budget för 2018, igångsättningsbeslut för investeringar i allmän plats vid Kulturkvarteret, och svar på remissen ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”. Kommunstyrelsens utskott...

  • Skrivet januari 17, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 5 december behandlades frågor som till exempel grönstrategi och trädpolicy, samt kompletterande fördelning 2017 och fördelning av överskott 2018 avseende ensamkommande barn. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

  • Skrivet december 6, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 14 november

  På Kommunstyrelsens möte den 14 november behandlades frågor som till exempel bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet, samt Örebroporten fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

  • Skrivet november 15, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 10 oktober behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos och strategisk handlingsplan för krisberedskap. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat handlingsplan för Örebro som teckenspråkshuvudstad...

  • Skrivet oktober 10, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 12 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos, slutrapport och utvärdering av El Sistema, statusrapport för att bli en effektiv, modern och digital kommun, samt antagande av SKL:s handlingsplan för digital...

  • Skrivet september 13, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 22 augusti behandlades frågor som till exempel bolagsbildning Vätternvattenprojektet och utökat driftbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat ansökningar samt riktade...

  • Skrivet augusti 23, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 30 maj behandlades frågor som till exempel delårsrapport, budgetdirektiv och inventering av rasrisk vid gruvor i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat Handlingsplan 2017-2018...

  • Skrivet maj 31, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 18 april behandlades frågor som till exempel Landsbygdsprogram och Biblioteksplan för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat svar på remiss om Örebro läns energi-...

  • Skrivet april 19, 2017
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 14 mars behandlades frågor som till exempel SM i orientering, slutrapport för satsningen Samverkan för teckenspråkiga, avtal mellan Örebro kommun och Handelskammaren och revidering av taxa för byggglovstaxa samt årsredovisning för Örebro kommun...

  • Skrivet mars 15, 2017
  • 0