Alla inlägg taggade "Kompetensförsörjning"

 • Över 50 g(l)ömda resurser har fått jobb

  Den g(l)ömda resursen är ett projekt för att ta tillvara potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare och säkra kompetensförsörjningen i Örebro kommun och Karlskoga kommun. Hittills har över 50 personer fått arbete genom projektet. En utvärdering visar att Den...

  • Skrivet februari 28, 2022
  • 0
 • 600 miljoner till energiomställningens kompetensförsörjning

  Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten 11 kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft. Energimyndighetens stöd på 600 miljoner kronor utgör en tredjedel...

  • Skrivet december 20, 2021
  • 0
 • Kompetensförsörjningen säkras inför framtidens arbetsmarknad

  I ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden genomför Region Örebro län tillsammans med fyra andra regioner i Östra Mellansverige en satsning för att säkra kompetensförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar arbetsmarknad. Projektet heter...

  • Skrivet december 15, 2021
  • 0
 • Insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning

  Hur ska mötet mellan näringslivet, utbildningsväsendet och offentlig sektor se ut för att underlätta framtidens kompetensförsörjning? Det är en viktig fråga som Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd nu attackerar från flera håll. – Hur vi tar oss...

  • Skrivet juni 18, 2021
  • 0
 • Ytterligare stor satsning för att stötta Örebroföretagen med kompetensförsörjning

  Yrkesutbildningscenter som är del av Örebro kommuns vuxenutbildning, satsar nu extra mycket resurser på att stötta kommunens företagare i deras kompetensutvecklingsarbete. – Vi jobbar för att hjälpa till och möta upp Örebroföretagens framtida behov av ny arbetskraft...

  • Skrivet november 20, 2020
  • 0
 • Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

  Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar...

  • Skrivet juni 10, 2020
  • 0
 • Grythyttan livsakademi antar utmaningen kring kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning inom Mat och måltid samt besöksnäring är en utmaning. Den utmaningen har projektet Grythyttan Livsakademi antagit. Deltagarna i projektet är utlandsfödda kvinnor vars försörjning idag är försörjningsstöd. En av aktiviteterna som har startat upp inom projektet...

  • Skrivet oktober 8, 2019
  • 0
 • Stramare nationell styrning krävs för kompetensförsörjningen i vården

  Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen. – Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi...

  • Skrivet september 1, 2019
  • 0
 • Framgång för Läkarförbundet i fyrparti-överenskommelsen

  Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna som ligger till grund för den nya regeringen innebär en framgång för Sveriges läkarförbund. Den innefattar en primärvårdsreform, att rätten till fast läkare säkras och att tillgängligheten och...

  • Skrivet januari 20, 2019
  • 0