All posts tagged "Kompetenshöjande"

  • Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete

    Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete, inom grundskolan med polisen. Rektorer, biträdande rektorer och representanter inom elevhälsa från kommunala och fristående grundskolor samlades den 7 december tillsammans med ungdomspolisen. Insatsen är en fortsättning för att utveckla samverkan mellan skola,...

    • Posted december 8, 2023
    • 0