All posts tagged "Komplikationer"

 • Ny behandling kan ge tillgång till fler donerade lungor

  En stor andel av de lungor som doneras varje år kan inte användas för transplantation. Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har i en studie på djur nått resultat som ger hopp om att fler donerade...

  • Posted augusti 14, 2022
  • 0
 • Komplikationer vid diabetes kan undvikas

  Diabetespatienter kan som basbehandling få koll på sin kost samt att öka sin fysiska aktivitet. Men detta måste kompletteras med läkemedel för att undvika kostsamma komplikationer, skriver Margareta Hellgren. För den som får typ 2-diabetes ska effektiv...

  • Posted juli 26, 2021
  • 0
 • Sjukskrivning och förtidspension till följd av komplikationer

  Sjukskrivning och förtidspension till följd av komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostar dubbelt så mycket som själva sjukvårdskostnaderna i sig, visar svensk studie. Typ 2-diabetes ökar risken för komplikationer i hjärta-kärl, njurar, ögon och nerver. Dessa komplikation...

  • Posted juni 22, 2020
  • 0
 • Uppföljningen av överlevare är bristande och ojämlik

  Många vuxna barncanceröverlevare lider av sena komplikationer men får inte rätt hjälp av vården. Det visar årets Barncancerrapport. I vissa fall leder bristen på uppföljning till att svåra sjukdomstillstånd missas, något som kan leda till för tidig...

  • Posted april 29, 2019
  • 0
 • En alkoholfri operation kan halvera risken för komplikationer

  Forskning visar att risken för komplikationer vid operationer kan halveras om ett totalt alkoholstopp införs fyra till åtta veckor före operation. Företrädare för Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges kirurger och narkosläkare kräver nu i ett upprop på DN Debatt den 30...

  • Posted maj 1, 2018
  • 0