All posts tagged "Konjunkturläge"

  • Hög inflation fortsätter prägla svensk ekonomi

    Konjunkturläget försvagas och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023. Den höga inflationen och högre räntor tillsammans med en vikande omvärldsefterfrågan, är de främsta skälen till att konjunkturen viker. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos...

    • Posted augusti 25, 2023
    • 0