Alla inlägg taggade "Konjunkturrapport"

 • Växande behov av VA-investeringar

  VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov framöver konstaterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden. – Dels har Sverige en renoveringsskuld att ta hand om i de befintliga nät som byggdes under 1950-1970...

  • Skrivet augusti 9, 2021
  • 0
 • Mer än hälften av investeringar i husbyggnation hamnar i storstadslänen

  Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport om byggmarknaden i Sverige, som presenterades i juni, visar det sig att knappt 55 procent av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år var koncentrerade till de tre storstadslänen Stockholms-, Västra...

  • Skrivet augusti 2, 2021
  • 0
 • Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

  Enligt färsk statistik som NAVET Analytics kommer att presentera i sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, uppgick nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder till 43,4 miljarder under årets första halvår. Jämfört med samma period förra året innebar det en minskning med...

  • Skrivet augusti 26, 2019
  • 0
 • Fortsatt inbromsning inom lokalbyggandet första kvartalet 2019

  I analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras lokalbyggandets investeringsutfall under inledningen av detta året. Totalt rör det sig om en nedgång på 2 procent om man jämför det första kvartalet med samma period föregående år. – Uppdelat...

  • Skrivet maj 21, 2019
  • 0
 • Lägsta nybyggnadsvolymen i Sverige sedan 2015

  Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart är tydligt. Det bekräftas i Industrifaktas löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal. Nedgången har skett på bred front och berört...

  • Skrivet april 22, 2019
  • 0
 • Fortsatt hög storstadskoncentration av bygginvesteringarna

  Vid en granskning av de totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna för husbyggnad i Sverige under 2018 beräknas de tre storstadslänen, Stockholm-, Västra Götalands- och Skåne län, svara för över hälften av volymen. Detta presenterar Industrifakta i sin senaste...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0
 • Hotell och nöjeslokaler – Undantaget inom privata lokaler 2018

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat utvecklingen av husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler, vilket omfattar industri och lagerlokaler samt kontor och handelslokaler. Totalt sjönk investeringarna med 16 procent under helåret 2018 jämfört med 2017 och...

  • Skrivet april 6, 2019
  • 0
 • Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

  Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början. En närmare analys av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med...

  • Skrivet augusti 14, 2018
  • 0
 • 2017, starkt år för investeringarna i Mellansverige

  Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga...

  • Skrivet april 23, 2018
  • 0
 • Bostadsbyggandet når sin topp i år

  Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistiken på fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder under första halvåret i år. Men även om siffrorna visar stark tillväxt jämfört med samma period 2016, kan man notera en...

  • Skrivet augusti 28, 2017
  • 0