All posts tagged "Konkurrenskraft"

 • Örebrodoktoranden David Silverlid gästforskar

  Som gästforskare ökar du din konkurrenskraft, och får värdefulla kontakter. Örebrodoktoranden David Silverlid gästforskar på Max Planck-institutet i Heidelberg, där några av världens främsta forskargrupper inom internationell rätt finns. – Här finns otroliga resurser som jag inte...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

  Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls, utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024. – Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Nästan 8,5 miljarder till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder

  Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Fokus på konkurrenskraft

  Den 22 september fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Beslutet innebär att vi nu närmar oss det slutliga utformandet av stöden i nästa period 2023–2027. Den strategiska planen ska stärka...

  • Posted oktober 14, 2022
  • 0
 • 440 miljoner har gått till nytänkande

  Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från landsbygdsprogrammet. En ny uppföljning visar att cirka 440 miljoner kronor har beviljats i innovationsstöd för nytänkande idéer under åren 2014–2022. Vanligast är idéer om att skapa nya...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Sveriges konkurrenskraft försvagas

  IKEM:s medlemsföretag anser att svensk konkurrenskraft drastiskt försvagats sedan 2019. Det visar en ny rapport från IKEM. Energiförsörjning och politisk stabilitet som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar är nu två områden där konkurrenskraften är...

  • Posted augusti 24, 2022
  • 0
 • Ökad konkurrenskraft och lönsamhet är målet med livsmedelssatsning

  Stärkta förutsättningarna för en ökad konkurrenskraft och större lönsamhet för de regionalt producerade livsmedelsprodukterna och -tjänsterna. Det är den förhoppning som ledamöterna i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd har när de tilldelar den ekonomiska föreningen Agro Örebro...

  • Posted februari 11, 2022
  • 0
 • Sverige har Europas högsta dieselpris

  Sverige har Europas högsta dieselpris, regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft. De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre...

  • Posted oktober 11, 2021
  • 0
 • Förslaget till nya stöd och ersättningar fokuserar på konkurrenskraft, miljö och klimat

  Den 11 december lämnade Jordbruksverket förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken till Regeringskansliet. Noggranna utvärderingar och bred samverkan har resulterat i förslagen till utformningen av stöden. Förslagen utgör ett underlag för regeringens arbete med...

  • Posted december 16, 2020
  • 0
 • Coronapandemin påverkar de svenska kommunernas konkurrenskraft

  För fjärde året i rad utvärderar och rankar Newsec konkurrenskraften hos Sveriges 28 största kommuner sett till befolkningsstorlek. I årets rapport kan Newsec slå fast att utvecklingsmöjligheterna för samtliga kommuner har påverkats av coronapandemin. Den största inverkan...

  • Posted juli 9, 2020
  • 0