Alla inlägg taggade "Konkurrenskraft"

 • Sverige har Europas högsta dieselpris

  Sverige har Europas högsta dieselpris, regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft. De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre...

  • Skrivet oktober 11, 2021
  • 0
 • Förslaget till nya stöd och ersättningar fokuserar på konkurrenskraft, miljö och klimat

  Den 11 december lämnade Jordbruksverket förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken till Regeringskansliet. Noggranna utvärderingar och bred samverkan har resulterat i förslagen till utformningen av stöden. Förslagen utgör ett underlag för regeringens arbete med...

  • Skrivet december 16, 2020
  • 0
 • Coronapandemin påverkar de svenska kommunernas konkurrenskraft

  För fjärde året i rad utvärderar och rankar Newsec konkurrenskraften hos Sveriges 28 största kommuner sett till befolkningsstorlek. I årets rapport kan Newsec slå fast att utvecklingsmöjligheterna för samtliga kommuner har påverkats av coronapandemin. Den största inverkan...

  • Skrivet juli 9, 2020
  • 0
 • Så kan automatiserad godshantering öka Sveriges konkurrenskraft

  Hanteringen blir både säkrare och mer kostnadseffektiv genom automatisering, vilket ökar Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt stärker Örebroregionen sin roll som utvecklare av smarta logistiklösningar. Det kan bli effekterna av en bred studie, med bas i Örebroregionen, som nu...

  • Skrivet juni 16, 2018
  • 0
 • Att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion

  Just nu genomför Jordbruksverket 16 uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan för att nå målen för livsmedelsstrategin. Tillsammans täcker de in en stor del av svensk livsmedelsproduktionen från vattenförsörjning, växtskydd och djurskydd till ekologisk produktion, kostnadseffektivt byggande...

  • Skrivet april 8, 2018
  • 0
 • Ökad hållbarhet och konkurrenskraft genom cirkulär ekonomi

  Swerea IVF har en nyckelroll i det nystartade projektet CIRCit som ska hjälpa den nordiska industrin att övergå till cirkulär ekonomi och bana väg för ett modernt hållbarhetstänkande. Målet med projektet är att den nordiska industrin ska...

  • Skrivet september 5, 2017
  • 0
 • Innovationsstrategi ska stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft

  För att öka konkurrenskraften samt skapa fler jobb i hela länet har nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län i dag beslutat om en innovationsstrategi. Innovationsstrategin syftar till att göra regionen mer konkurrenskraftig i den globala...

  • Skrivet mars 17, 2017
  • 0
 • Industriarbetsgivarna: Kritik mot Riksbankens löneoptimism

  – Riksbankens prognoser på löneökningar omkring 3,5 procent är för höga. Industrins konkurrenskraft avgör, inte Riksbankens inflationsmål. Det säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall i en kommentar till Riksbankens penningpolitiska rapport som presenterades på onsdagen. – Riksbankens ambitioner...

  • Skrivet februari 20, 2017
  • 0
 • Ekonomi | 4,6 miljoner kronor i riskkapital till små och medelstora företag

  Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, har idag beviljat 4,6 miljoner kronor till Almi Invest Östra Mellansverige AB. Stödet ska gå till investeringar i form av riskkapital i små och medelstora tillväxtföretag för att främja deras...

  • Skrivet januari 29, 2015
  • 0