Alla inlägg taggade "Konkurrensverket"

 • Örebro flygplats gjorde otillåtet köp

  Örebro flygplats gjorde otillåtet köp av marknadsföringstjänster, Örebro flygplats gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling av marknadsföringstjänster i samband med att bolaget ingick avtal med en leverantör om etablering av en flyglinje mellan Örebro och London. Det...

  • Skrivet september 9, 2022
  • 0
 • Priselasticitet på livsmedel – en lottsedel

  Att konsumenten betalar för mycket för många varor i matbutikerna är tydligt. Konkurrensverket säger sig i en stor artikel i DN inte veta men nu ska myndigheten söka vassare verktyg för att följa prisuppgångarna i mathandeln. Den...

  • Skrivet augusti 6, 2022
  • 0
 • Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla

  Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla är varken genomförbart eller önskvärt, i betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” läggs ett lagförslag som innebär att allmännyttiga kommunala bostadsbolag inte behöver upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Lagförslaget är...

  • Skrivet juni 26, 2022
  • 0
 • Svensk e-handel står på egna ben

  Sju av tio svenska e-handlare avstår från att sälja sina produkter på stora digitala marknadsplatser. Majoriteten av de svenska e-handlarna når i stället sina kunder via sin egen webbplats. Det framgår av rapporten Konkurrens och tillväxt inom...

  • Skrivet oktober 3, 2021
  • 0
 • Inte hållbart låta ATG finansiera hästnäringen

  Att hästnäringen får sin finansiering från spelbolaget ATG:s överskott är ingen hållbar finansieringsmodell. Den riskerar att ytterligare stärka ATG:s redan dominerande ställning och cementera den rådande strukturen på marknaden för spel på hästar. Det framhåller Konkurrensverket i...

  • Skrivet maj 4, 2021
  • 0
 • Risk för konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige

  Det finns flera potentiella konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan olika digitala marknader, vilket gör att riskerna varierar. Resultatet visar...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • P-automater upphandlades felaktigt av Örebro kommun

  Örebro kommun har gjort en otillåten direktupphandling av parkeringsautomater. Det anser Konkurrensverket som nu vänder sig till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 145 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. I början av 2019 var ett fyrtiotal...

  • Skrivet september 24, 2020
  • 0
 • Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

  Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det framgår...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0
 • Inget undantag för konstnärliga skäl när Örebrokompaniet köpte ljusshow

  Det var inte möjligt att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation när Örebrokompaniet köpte evenemangstjänster utan föregående annonsering, bolaget har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och Konkurrensverket yrkar nu att Örebrokompaniet döms att betala 220...

  • Skrivet juni 17, 2020
  • 0
 • Ingen framgång i domstol för ostproducenter

  De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen....

  • Skrivet januari 17, 2020
  • 0