Alla inlägg taggade "Konkurser 2020"

  • Nedgången i antal konkurser bruten

    Den sex månader långa nedgången i antal konkurser byttes till en uppgång under december. Hela ökningen skedde i företag utan anställda. Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år. I december 2020 inleddes 671 (529)...

    • Skrivet januari 17, 2021
    • 0