All posts tagged "Konsekvenser"

 • Rika länder sviker löften om klimatfinansiering

  Världens rika länder har brutit sitt löfte om att tillsammans avsätta 100 miljarder dollar årligen till länder med utbredd fattigdom, för att hjälpa dem att anpassa sig till och hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Oxfam kan dessutom avslöja att...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Ekonomiska konsekvenser oroar mest vid bilinbrott

  För första gången sedan 1990-talet ökar svenskarnas oro över hushållsekonomin, det visar sig även bland attityderna inför brott. Ifs årliga Bilbrottsbarometer visar att oron över ekonomiska konsekvenser vid bilinbrott är större än känslor av otrygghet och praktiska...

  • Posted maj 26, 2022
  • 0
 • Konsekvenser av pandemin har oroat unga personer

  Oron för konsekvenserna av pandemin var i vintras hög bland unga personer. Samtidigt hade oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat i de äldre åldersgrupperna. Det visar en enkät från december 2021 om levnadsvanor och...

  • Posted mars 20, 2022
  • 0
 • Påverkan på magtarmkanalen vid hjärtoperation får konsekvenser efteråt

  Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar att syrebrist i magtarmkanalen kan uppstå även hos hjärtkirurgiska patienter som klarade det kirurgiska ingreppet bra. – Det var oväntat eftersom vi trodde att till synes komplikationsfria patienter inte skulle drabbas av...

  • Posted maj 21, 2021
  • 0
 • Stora konsekvenser för kultursektorn i Norden under pandemin

  Kultursektorn hör i samtliga nordiska länder till en av de sektorer som drabbats hårdast under den ännu pågående pandemin. Krisstöden har varit relativt lika i de olika länderna och åtgärderna tycks ha haft den bästa effekten på...

  • Posted april 28, 2021
  • 0
 • Förödande konsekvenser om fattiga länder står utan doser

  Hälsoeffekterna i låg- och medelinkomstländer riskerar att bli förödande om länderna inte omgående får tillgång till vaccin mot covid-19, varnar Läkare Utan Gränser. Medan miljoner vaccindoser redan distribuerats i höginkomstländer, står fattiga länder hittills utan vaccin och...

  • Posted januari 30, 2021
  • 0
 • Konsekvenserna riskerar att bli långvariga

  Oro för skolan och betyg, att må dåligt under lång tid, olycklig kärlek och besvärliga vänskapsrelationer. Föräldrar som bråkar och slåss, eller som begränsar ens liv. Plus pandemin som påverkar vardagen och som upptar alla nyheter och...

  • Posted april 29, 2020
  • 0
 • Civilsamhället larmar om coronas konsekvenser för utsatta människor

  Socialt utsatta grupper i hela samhället riskerar att lämnas efter, klyftorna att öka och de sociala och ekonomiska konsekvenserna att skena i spåren av corona. Redan utsatta människor drabbas särskilt hårt av arbetslöshet, psykisk ohälsa och ensamhet....

  • Posted april 8, 2020
  • 0
 • Örebro Län tappar 67 miljoner kronor per månad från utländska turister

  Coronautbrottet har fått till effekt att turistströmmarna till Sverige i praktiken upphört, det innebär att Sverige dagligen tappar utländsk konsumtion motsvarande 261 miljoner kronor jämfört med mars 2019 – var av omkring 100 miljoner faller bort från...

  • Posted mars 21, 2020
  • 0
 • Grekland: Katastrofala konsekvenser om corona-virus får fäste i lägren

  De överfulla och fruktansvärda levnadsvillkoren i lägren på de grekiska öarna är en perfekt grogrund för ett utbrott av covid-19. Att evakuera människorna därifrån är nu viktigare än någonsin, anser den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser....

  • Posted mars 13, 2020
  • 0