Alla inlägg taggade "Konstnärsnämnden"

 • 6300 konstnärer beviljas Krisstipendium 3

  Konstnärsnämnden har tagit beslut om fördelning av Krisstipendium 3. Totalt fördelas cirka 359 miljoner kronor inkluderat de 158 miljoner som regeringen beslutade om i april. De som ansökt om Krisstipendium 3 får sina besked idag, tisdag den...

  • Skrivet maj 4, 2021
  • 0
 • Krisstipendium 3 – beslut planeras till slutet av april

  Arbetet med det senaste krisstöd som Konstnärsnämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela ut är intensivt. Enligt nuvarande tidsplan kommer beslut att fattas i slutet av april. Då får de drygt 7 300 som sökt Krisstipendium...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Årets projektbidrag inom film beslutade

  Den 12 mars fattade Konstnärsnämnden beslut om att fördela 5,7 miljoner till 59 filmprojekt. De utvalda filmprojekten kommer att ge ett viktigt tillskott till filmproduktionen i hela landet. Hos de projekt som valts ut finns en stor...

  • Skrivet mars 28, 2021
  • 0
 • Ytterligare krisstöd att fördela

  Konstnärsnämnden välkomnar att vi får ytterligare 50 miljoner att fördela av regeringens krisstöd till kulturen eftersom den ekonomiska krisen för konstnärerna är fortsatt mycket svår. De nu tilldelade medlen kommer inte att utlysas som nytt Krisstipendium, utan...

  • Skrivet februari 27, 2021
  • 0
 • Kulturaktörer får krisstöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden

  Frövifors Musikkår och Ullersäters bygdegårdsförening är några av de 1.217 kulturaktörer som får krisstöd från Kulturrådet för inställda och uppskjutna evenemang på grund av corona-pandemin.  Nick Furderer och Martin Almgren är två av de 4.351 konstnärer som beviljats krisstipendier á 50.200 kronor av Konstnärsnämnden. Kulturrådet...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0
 • Många nya sökanden till Krisstipendium 2

  Många av de som hittills sökt Krisstipendium 2 har aldrig tidigare sökt eller fått stipendier från Konstnärsnämnden. Jämfört med samma tidpunkt i ansökningsperioden av Konstnärsnämndens tidigare utlysning av krisstipendier innan sommaren så är det hittills fler ansökningar...

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0
 • Konstnärsnämnden positiv till regeringens stimulanspaket till konst och kultur

  – Det är härligt och inger hopp att regeringen satsar så kraftfullt och att de blickar framåt. Det som är mest glädjande är att de ser till helheten, hela det ekosystem som behövs för att vi ska...

  • Skrivet september 10, 2020
  • 0
 • Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild- och formkonstnärer

  Konstnärsnämnden har i år fördelat fler arbetsstipendier än tidigare. Som ett led i att stärka konstnärers basfinansiering i en tid då många drabbas ekonomiskt av den pågående pandemin, har Konstnärsnämnden omfördelat medel som har kunnat delas ut...

  • Skrivet april 19, 2020
  • 0
 • Konstnärernas arbetsmiljö kartlagd: ​arbetslust och otillräcklighet

  Konstnärsnämnden har kartlagt arbetsmiljön för konstnärer verksamma inom områdena ord, bild och form, musik, teater, dans och film. Rapporten bygger på en enkät som har besvarats av 1 859 individer med frågor om såväl fysiska som psykosociala...

  • Skrivet mars 13, 2017
  • 0