All posts tagged "Kontant"

  • Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

    År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra betalningar. För den som inte har tillgång till tjänsterna blir det allt svårare att hantera sin vardag, samtidigt minskar tillgången...

    • Posted december 2, 2023
    • 0