All posts tagged "Kontrollverksamhet"

  • Kroppskameror på Länstrafikens nya biljettkontrollanter

    Från och med måndag den 15 januari kan resenärer stöta på Länstrafikens utökade kontrollverksamhet i stads- och regiontrafik, kontrollanterna bär uniformer med Länstrafikens logotype och är utrustade med kroppskamera. Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon...

    • Posted januari 14, 2024
    • 0