Alla inlägg taggade "Korttidsarbete"

 • Förslag om förlängning av stöd till korttidsarbete

  Regeringen och samarbetspartierna har lagt fram ett förslag om att förlänga stödet för korttidspermitteringar i ytterligare tre månader: juli, augusti och september. I en promemoria som nu sänts på remiss föreslås att den möjlighet till stöd vid...

  • Skrivet maj 19, 2021
  • 0
 • Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd

  Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Tillväxtverket får prövningstillstånd i ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete. Tillväxtverket välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det är viktigt att frågan om jämförelsemånad blir prövad och tydliggjord. Det...

  • Skrivet maj 15, 2021
  • 0
 • Användningen av korttidsarbete halverad sedan i höstas

  Antalet företag och organisationer som använder korttidsarbete halverades mellan våren 2020 och oktober 2020, och i mars 2021 har användandet i sin tur halverats jämfört med i oktober. Det visar Unionens summering av arbetsmarknadsutvecklingen under mars månad....

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • ​Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar

  Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med i dag, måndag 29 mars. Utbetalningar till företag som fått sin ansökan beviljad...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0
 • Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag

  Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Mot bakgrund av det nya lagförslaget, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills det...

  • Skrivet december 9, 2020
  • 0
 • Korttidsarbete: Samarbete med polisen underlättar anmälningar av misstänkt fusk

  Tillväxtverket samarbetar med Polismyndigheten för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete. Den 1 juni träder också nya regler i kraft som ger Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stödet. Tillväxtverket har sedan den 7...

  • Skrivet juni 1, 2020
  • 0
 • Förslag till ändringar gällande korttidsarbete

  Regeringen presenterade igår ett förslag till förändring av lagen för korttidsarbete. Förslaget innebär att maxersättningen höjs till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är...

  • Skrivet april 15, 2020
  • 0
 • Korttidsarbete: Nu har de första ansökningarna beslutats

  Intresset för att ansöka om stöd för korttidsarbete är fortsatt stort. Cirka 19 000 ansökningar har kommit in till Tillväxtverket och fler än 4000 ansökningar har redan beslutats. – Vi vet att situationen är väldigt pressad för...

  • Skrivet april 10, 2020
  • 0
 • SJ inför korttidsarbete

  SJ inför så kallat korttidsarbete från och med 3 april. Det innebär att knappt hälften av SJ ABs anställda tillfälligt kommer att gå ned i arbetstid. Syftet är att sänka SJs kostnader samtidigt som företaget vill behålla...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0