All posts tagged "Krig"

 • 21 000 barn beräknas vara försvunna i krigets Gaza

  I krigets Gaza letar förtvivlade föräldrar efter sina barn barn som tappats bort i kaoset, barn som begravts i omärkta gravar eller som ligger fast under rasmassorna. Enligt uppskattningar saknas minst 21 000 barn i Gaza. Sedan...

  • Posted juni 25, 2024
  • 0
 • Attacker mot skolor har fyrfaldigats i krigets Sudan

  Luftangrepp mot skolor, dödade elever och torterade lärare, i Sudan har attacker mot skolor från väpnade grupper fyrfaldigats under senaste året. 18 av 22 miljoner av landets barn har inte gått i skolan på ett år, visar...

  • Posted maj 31, 2024
  • 0
 • Sudan står inför en katastrof efter ett år av krig

  Den 15 april 2023 inleddes kriget i Sudan. Igår, ett år senare, står miljontals människor på randen till en enorm humanitär katastrof. Läkare Utan Gränser uppmanar nu FN och givarländer, att omedelbart utöka de humanitära hjälpinsatserna. Samtidigt...

  • Posted april 16, 2024
  • 0
 • Bara krig slår svenskars oro för klimatförändringar

  Klimatförändringarna har kommit närmare oss i Sverige, det visar Klimatbarometern 2024. Allt fler svenskar upplever effekterna av den globala uppvärmningen, hela 65 procent anser att de klimatförändringar som redan ägt rum påverkar deras liv idag. Där fler...

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Spannmål viktigt för att säkra mat vid kris och krig

  Den svenska spannmålsproduktionen kan vara ett sätt att säkra mat, för Sveriges befolkning i händelse av krig eller annan kris. Det visar den utredning som Jordbruksverket nu har lämnat till regeringen, tillsammans med ett antal andra utredningar...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Miljontals barn i Jemen står utan skolgång

  Efter nio års konflikt i Jemen står två av fem barn, eller 4,5 miljoner, utan skolgång. Barn på flykt inom landet löper dubbelt så hög risk att tvingas sluta skolan jämfört med sina jämnåriga, visar en ny...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Kriget ökar risken för framtida skogsbränder i Ukraina

  Den ryska invasionen av Ukraina har haft en stor negativ inverkan på skogarna i krigsdrabbade regioner. I en ny vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Nature konstaterar forskare, från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att det finns omfattande skador i...

  • Posted mars 2, 2024
  • 0
 • Så påverkar terror, krig och konflikter svenskarnas resplaner 2024

  De pågående krigen i Ukraina och Gaza är ett par exempel på konflikter som pågår just nu, i en värld av ökade spänningar och hot om terror. Men hur påverkar dessa spänningar svenskarnas resplaner under 2024? Enligt...

  • Posted februari 24, 2024
  • 0
 • Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

  Lidande bland barn i världen ökar. Allt fler barn hungrar, barn tvingas från sina hem och många barn lever mitt i krig och konflikt. Därför är insamlingen för Världens Barn i fokus för insamling i samband med...

  • Posted februari 3, 2024
  • 0
 • Svåra störningar vid kris och krig kan hanteras med rätt förutsättningar

  Med rätt förutsättningar kan livsmedelsföretag hantera svåra störningar vid kris och krig. En fungerande samhällsekonomi, robust elförsörjning och tillgång till så kallade insatsvaror är avgörande förutsättningar för att företag ska kunna fortsätta att producera och leverera mat även...

  • Posted december 19, 2023
  • 0