All posts tagged "Krig"

 • A-kassan ska fungera i kris och krig

  Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera även vid störda förhållanden, allvarlig fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Därför ska en särskild utredare se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande, i arbetet med...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Regeringen vill säkra god beredskap för skolan

  Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig. Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen, och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Världsbanken inrättar en krisfacilitet

  Världsbanken inrättar en krisfacilitet med stöd av Sverige för Ukraina och andra länder drabbade av krigets effekter, styrelsen för Världsbankens Internationella utvecklingsfond har beslutat om att inrätta en extraordinär krisfacilitet. Detta innebär finansieringsprogram för Ukraina, Moldavien och...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • En orolig värld speglas i barns framtidstro

  Samtalen från barn till Bris fortsätter att öka. Under 2022 hade Bris 44 420 kurativa kontakter med barn som sökte stöd och hjälp för sin situation – en ökning på 7 procent jämfört med 2021. Att det...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Rekordstora stöd till krigsdrabbade ukrainare

  Det har gått ett år sedan Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina. Ett år fyllt av svårt mänskligt lidande och stora utmaningar. 14 miljoner ukrainare är på flykt, 6,5 miljoner i det egna landet. Sida har stöttat med...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina

  Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina, under kriget och efter kriget. Den 24 februari 2023 markerar årsdagen av Rysslands invasion. Ett år har gått och kriget pågår fortfarande. Under de tolv månader som passerat har otaliga människoliv...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Nytt stöd av tunga avancerade vapen till Ukraina

  Regeringen har i dag, fredag den 24 februari, presenterat ett nytt omfattande stödpaket till Ukraina. Det omfattar delsystem till luftvärnssystemet HAWK (Eldenhet 97), samt viktiga delar till IRIS-T (Eldenhet 98) i samarbete med Tyskland. Sverige avser också bidra...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Ett år sedan Ryss­land inva­de­rade Ukraina

  Det senaste året har miljoner ukrainare flytt kriget. Runt 50 000 av dem kom till Sverige för att få skydd. I dagsläget är runt 40 000 ukrainare inskrivna i mottagningssystemet. Den 24 februari 2022 gick ryska trupper...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • Mottagandet av ukrainska barn bör visa vägen

  1 av 50 människor på flykt dör eller försvinner varje år, på den farliga medelhavsrutten på väg till Europa. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen. Rapporten visar också att barn möter våld och inhumana förhållanden...

  • Posted februari 15, 2023
  • 0
 • Migrationsverket avgjorde fler ärenden än någonsin

  Kriget i Ukraina ledde till att många sökte skydd i Europa och Sverige under 2022. Samtidigt förblev trycket inom arbetstillstånd och andra ärendeslag högt. – Förra året avgjorde vi fler ärenden än någonsin. Sett över längre tid...

  • Posted januari 14, 2023
  • 0