Alla inlägg taggade "Krisberedskap"

 • Stöd skall stärka skolornas digitala beredskap inför ett osäkert läsår

  Skolor och huvudmän planerar nu för fullt inför kommande läsår, där krisberedskap att snabbt kunna ställa om undervisning behövs. Undervisning på distans kan behöva ske helt eller delvis. Krisberedskapen behöver omfatta den digitala miljön, att den klarar...

  • Skrivet juni 21, 2020
  • 0
 • Röda Korsets volontärer ska ta tåget vid krisinsatser

  För att underlätta mobilisering vid krissituationer har Röda Korset slutit samarbetsavtal med SJ och Hertz. Nu ska organisationens volontärer och personal kunna ta tåget till insatsplatsen för mer hållbara krisinsatser. Svenska Röda Korset fortsätter att stärka upp...

  • Skrivet juli 3, 2019
  • 0
 • Vikten av att tanka svenskt

  Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige. Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter...

  • Skrivet juni 6, 2019
  • 0
 • Klarar du dig utan el, värme eller vatten

  Sverige är ett tryggt land och vi är många som är mer eller mindre oförberedda på en större samhällsstörning. Men det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som...

  • Skrivet maj 5, 2019
  • 0
 • Viktigt att öka säkerhet och krisberedskap

  Skolverket presenterar nu ett nytt material som ger skolor och förskolor stöd i arbetet med att förbättra säkerhet och krisberedskap, det innehåller konkreta råd om hur skolor och förskolor bör agera i en akut situation och hur...

  • Skrivet maj 16, 2018
  • 0
 • Örebro kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2017

  Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-,...

  • Skrivet maj 8, 2017
  • 0