All posts tagged "Krisberedskap"

 • Ny studiecirkel om krisberedskap för dig och dina djur

  Intresset hos svenskarna för hur man själv och ens djur klarar sig igenom sådant som långa el- och vattenavbrott har ökat på senare år, men fortfarande är alltför många för dåligt förberedda. Med en ny studiecirkel vill...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0
 • Krisberedskap och civilt försvar ska förstärkas

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder, för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap. – Transportsektorn behöver utvecklas och stärka sin förmåga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Mat och krisberedskap på Stortorget

  Mat och krisberedskap på Stortorget i Örebro på lördag. Vad gör du om maten tagit slut på hyllorna i butiken? På lördag den 1 oktober pratar Länsstyrelsen tillsammans med bland annat räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet och Röda korset om mat...

  • Posted september 30, 2022
  • 0
 • Krisberedskap för djur

  Krisberedskap för djur – viktigt att tänka på, de senaste åren har intresset bland Sveriges miljontals djurägare för hur man ska lotsa sina djur genom en kris ökat stort. Eva Ladberg på Svenska Blå Stjärnan ger tips...

  • Posted september 27, 2022
  • 0
 • Vad gör man när maten tar slut

  Krisberedskapsveckan 2022 – tema mat. Vad gör du när maten tar slut på hyllorna i butiken? Vecka 39 anordnas Krisberedskapsveckan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Veckan genomförs tillsammans med kommuner myndigheter och andra frivilliga organisationer.  ...

  • Posted september 26, 2022
  • 0
 • Mat är tema för årets Krisberedskapsvecka

  MSB:s årliga informationskampanj Krisberedskapsveckan startar på måndag. I år är fokus på hur vi som privatpersoner kan förbereda oss så att vi har mat även vid kriser och krig. – Kriget i Ukraina, torka och energibrist påverkar...

  • Posted september 23, 2022
  • 0
 • Solceller på macken kan säkra eltillförseln vid kris

  El och drivmedel är nyckelfunktioner i totalförsvaret och en mack med egna solceller skulle kunna bli mindre sårbar när elnätet fallerar. Att producera grön el i närheten av samhällsviktiga funktioner banar väg för innovativa lösningar som kan...

  • Posted september 10, 2022
  • 0
 • Krisberedskapen i hälso- och sjukvården stärks

  Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap, regeringen har sedan 2014 bedrivit ett arbete med att förstärka beredskapen i hälso- och sjukvården på flera fronter. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0
 • Finland och Sverige i dialog om beredskapsfrågor

  Under fredagen arrangeras ett bilateralt möte mellan finska och svenska myndighetschefer med ansvar för beredskapsfrågor. Mötet är det första i sitt slag och fokus ligger på försörjningsberedskap och cybersäkerhetsfrågor. Samarbetet för att upprätthålla och utveckla beredskapen är...

  • Posted april 29, 2022
  • 0
 • Hemberedskap – Är du förberedd när krisen inträffar i samhället

  Välkommen på en föreläsning om krisberedskap tisdag 5 april kl.18.00 – 20.00. Föreläsningen ger dig kunskap om Lindesbergs kommuns krisberedskap och vilket ansvar du som privatperson har när en kris inträffar.   Efter informationstillfället kommer du att...

  • Posted april 4, 2022
  • 0