All posts tagged "Kritik"

 • Bara hälften av läkarna vågar fullt ut framföra kritik

  Bara hälften av läkarna instämmer fullt ut i påståendet att de vågar framföra kritik till ledningen. Allra värst är det bland läkare tidigt i karriären, där mindre än 1 av 3 fullt ut vågar framföra kritik. Det...

  • Posted oktober 15, 2022
  • 0
 • Skarp kritik mot Trafikverkets uttalande

  Det svaga vägunderhållet äventyrar trafiksäkerheten och framkomligheten i Sverige, menar Riksförbundet M Sverige. Dåliga vägar ökar dock inte olycksrisken hävdar Trafikverket, eftersom trafikanter sänker hastigheten när vägarna är i dåligt skick. Detta uttalande kritiseras nu för att...

  • Posted september 26, 2022
  • 0
 • Turister och Sydafrikas befolkning kritiska mot troféjakt

  Sydafrikas uppmuntrande inställning till troféjakt på vilda djur hotar både djurens välfärd och landets turistindustri. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av World Animal Protection. Nick Stewart, kampanjchef för vilda djur i World Animal...

  • Posted augusti 11, 2022
  • 0
 • Elever kritiska – omoderna och inaktuella läromedel i Örebro län

  Läromedlen i den svenska skolan innehåller fakta som inte är aktuell och har en omodern syn på såväl feminism som klimat- och hbtq-frågor. Det uppger 1 780 elever i en undersökning som Ungdomsbarometern utfört på uppdrag av...

  • Posted februari 20, 2022
  • 0
 • Regionen svarar på IVO:s kritik mot vården vid äldreboenden

  Region Örebro län vidtar flera åtgärder efter kritik i en IVO-granskning av vården av äldre på särskilda boenden. IVO:s kritik behöver dock ses utifrån de förutsättningar som rådde under pandemins inledningsfas. Det menar regionen i sitt svar...

  • Posted januari 11, 2021
  • 0
 • Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa

  Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller barns psykiska välbefinnande. Det visar en ny rapport från UNICEF som jämför barns situation i världens rika länder. Rapporten Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being...

  • Posted september 6, 2020
  • 0
 • Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv

  I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna...

  • Posted juni 27, 2020
  • 0
 • Thailand – kritiker tystas på sociala medier

  De thailändska myndigheterna åtalar systematiskt personer som gjort kritiska inlägg på sociala medier eller om monarkin. Åtalen har som syfte att tysta kritiker Det här har nu förvärrats under de nya restriktioner som införts i samband med...

  • Posted april 23, 2020
  • 0
 • Mäklarsamfundet instämmer i kritik mot regeringen om nya bostadsrätter

  Mäklarsamfundet välkomnar att Riksrevisionen belyser bristerna i konsumentskyddet för privatpersoner som köper nyproducerade bostadsrätter. Det är på tiden att regeringen vidtar åtgärder, anser Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. – Jag tycker det är mycket förvånande att regeringen inte...

  • Posted mars 1, 2020
  • 0
 • Mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården

  ChefsJO Elisabeth Rynning har sedan 2017 följt frågan om isolering av intagna i häkte. I ett beslut konstaterar chefsJO att en mycket stor andel av intagna med restriktioner är isolerade. Isolering riskerar även att drabba intagna som...

  • Posted februari 5, 2020
  • 0