All posts tagged "KTH"

 • KTH byggger varningssystem för jordbävningar

  Allvarliga jordskalv ska kunna förutses i framtiden – det är målet för det europeiska forskningsprojektet ArtEmis som leds av KTH. – Genom att kombinera flera mätvärden samtidigt hoppas vi att forskningen om jordbävningar kan ta ett stort...

  • Posted februari 20, 2023
  • 0
 • Svampar visar vägen till nytt trämaterial

  Trä blir ett allt vanligare material att förädla för olika, nya ändamål. Hittills har dessa förädlingsprocesser varit energikrävande och lämnat betydande ekologiska fotavtryck. Forskare vid KTH har tittat närmare på hur energiåtgången kan bli mindre genom att...

  • Posted februari 1, 2023
  • 0
 • Forskarna framställer el ur trä

  I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä. Arbetet har precis publicerats i...

  • Posted december 2, 2022
  • 0
 • 47 svenska tågstationer ska studeras

  Studier visar att många människor känner sig utsatta i samband med resor i kollektivtrafiken, men också att en stationsmiljö som uppfattas som otrygg inte nödvändigtvis behöver vara det. I ett samarbete mellan KTH och Södertörns högskola ska...

  • Posted juni 19, 2022
  • 0
 • 99 miljoner till små blykylda kärnreaktorer

  Forskare och industri i Sverige samarbetar för att förverkliga fjärde generationens blykylda kärnkraftverk. På KTH pågår tester och förberedelser inför produktion av framtidens reaktorer. – Nu gläds vi åt beskedet att Energimyndigheten beviljar forsknings- och utvecklingsanslag på...

  • Posted februari 22, 2022
  • 0
 • Återvinner batterier snabbare och miljövänligare

  I takt med att elektrifieringen av vårt samhälle ökar, ökar också mängden förbrukade batterier som måste hanteras. Nu har forskare vid KTH utvecklat en metod för att återvinna värdefulla metaller ur förbrukade litiumbatterier. Går det att utvinna...

  • Posted oktober 16, 2021
  • 0
 • Vi blir inte lyckligare av att konsumera mer

  Som flitig debattör i miljöfrågor har klimatforskaren Johan Rockström länge varnat för att klimatutvecklingen på jorden går mot ett globalt krisläge. Idag leder han ett av Europas främsta klimatforskningsinstitut i Tyskland. Han får KTH:s stora pris 2021....

  • Posted juni 27, 2021
  • 0
 • Ny teknik bekämpar terrorism och kärnvapenspridning

  En forskargrupp led av professor Bo Cederwall vid KTH har utvecklat en ny teknik som mycket snabbt kan upptäcka även små mängder radioaktivitet, exempelvis från plutonium. Målsättningen med forskningsarbetet är att begränsa risken för att radioaktiva ämnen...

  • Posted maj 31, 2021
  • 0
 • Världens första välfungerande hemmatest för urinvägsinfektioner

  Nu har forskare vid KTH tagit fram och utvärderat en teststicka som med tillräcklig hög känslighet kan upptäcka bakterier i urin. Två av poängerna med stickan är att användaren själv ska kunna använda den hemma och att...

  • Posted december 15, 2020
  • 0
 • Framsteg i kampen mot psoriasis och eksem

  Runt 250 000 svenskar har idag psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Nu har forskare från KTH gjort framsteg med att kartlägga både den och andra, ärftliga inflammatoriska huddiagnoser. Detta kan öppna för...

  • Posted oktober 30, 2020
  • 0