Alla inlägg taggade "Kulturaktörer"

 • Här är kulturaktörerna som får dela på miljonstödet

  Det är nu klart vilka av länets professionella kulturaktörer som får dela på krisstödet till kulturbranschen som Region Örebro läns kulturnämnd beslutade om tidigare i våras. Det blir 60 kulturaktörer inom bild och form, dans, film, litteratur,...

  • Skrivet juni 15, 2021
  • 0
 • Krisstöd och krisstipendier beviljade till kulturaktörer i Lindesberg

  Kulturrådet har beviljat krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang till 285 kulturaktörer – däribland Stiftelsen Frövifors Papersbruksmuseum. Konstnärsnämnden har beviljat krisstipendier till 6.278 konstnärer – däribland Gunilla Dovsten, Nick Furderer, Oubiada Mualem och Jens Erlandsson. Kulturrådet har...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Fem kulturaktörer får ekonomiskt stöd av Region Örebro län

  I syfte att stimulera och stödja utvecklingen av Örebro läns kulturliv delar Region Örebro läns kulturnämnd ut 290 000 kronor i utvecklingsmedel för år 2021. – Kulturområdet är hårt drabbat av pandemin och jag tror pengarna vi...

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • 105 miljoner kronor till länets kulturliv

  Länets kulturaktörer kommer att tilldelas 105 miljoner kronor i stöd under året. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. Inom ramen för kultursamverkansmodellen gör Region Örebro län och staten gemensam sak för att stötta det...

  • Skrivet februari 8, 2021
  • 0
 • Kompletterande stöd till vissa kulturaktörer i länet

  Det finns aktörer i Örebro län som inte ingår i kultursamverkansmodellen men som ändå är viktiga för den kulturella infrastrukturen. De är åtta till antalet och får i år dela på cirka 4,2 miljoner kronor. Det beslutade...

  • Skrivet februari 8, 2021
  • 0
 • Nytt regionalt stödpaket till kulturaktörer i Örebro län

  Region Örebro läns kulturnämnd kompletterar tidigare givna stöd för att mildra corona-pandemins konsekvenser med ytterligare insatser riktade mot länets kulturella sektor och civilsamhälle. Det stöd som Torbjörn Ahlin i egenskap av nämndordförande fattade beslut om 4 november motsvarar...

  • Skrivet november 5, 2020
  • 0
 • Här är kulturaktörerna som får ekonomiskt stöd till följd av coronakrisen

  Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0