All posts tagged "Kulturanalys 2019"

  • Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

    Kulturanalys bedömer att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Deltagandet i kulturlivet har inte breddats trots insatser att nå fler i hela landet. De ekonomiska förutsättningarna för regionala kulturinstitutionerna har urholkats...

    • Posted februari 28, 2019
    • 0