All posts tagged "Kulturföretag"

  • Kulturföretag växer i både stad och landsbygd

    De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige, sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Den största ökningen skedde i Kronobergs, Gotlands och Uppsala län. Det visar rapporten Kreametern Analys, som...

    • Posted november 30, 2018
    • 0