All posts tagged "Kulturmijövården"

  • Drygt 9 miljoner till kulturmiljövården i Örebro län

    Riksantikvarieämbetet har fördelat 2020 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 251 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. Örebro län har fått 9 171 550 kronor att fördela till kulturmiljövård. Totalt uppgår de medel som Riksantikvarieämbetet fördelar 2020...

    • Posted februari 27, 2020
    • 0