All posts tagged "Kulturmiljöprogram"

 • Bidrag till framtagande av kulturmiljöprogram

  Länsstyrelsen i Örebro län lämnar bidrag till framtagande av kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 300.000 kronor med utbetalning under 2022.  Dessa medel kommer främst användas till kulturmiljöinventering där byggnadsantikvarisk...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Förslag till kulturmiljöprogram i Degerfors

  Kommunens mest kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer finns nu redovisade i förslag till Kulturmiljöprogram för Degerfors kommun. Det är byggnadsantikvarier från Värmlands museum som har inventerat och värderat bebyggelse och miljöer i kommunen. Syftet med kulturmiljöprogrammet är...

  • Posted februari 5, 2022
  • 0
 • Arbetet med kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun påbörjas i år

  Tillväxtnämnden har uppdragit åt förvaltningsförvaltningen att ta fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun. På tillväxtnämndens senaste sammanträde ville Jari Mehtäläinen (SD) veta hur långt arbetet kommit: ”Dessvärre fick jag svaret att arbetet ännu inte påbörjats – det...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0
 • Lindesbergs kommun ska få ett kulturmiljöprogram

  Tillväxtnämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun, enligt förslag till beslut på tillväxtnämndens kommande sammanträde 11 maj. ”Ett samlat grepp behöver tas kring hur kommunen ska arbeta vidare med kulturmiljöer och hur...

  • Posted maj 9, 2021
  • 0