All posts tagged "Kulturområdet"

 • Kulturnämnden satsar på stärkt sammanhållning och höjd kunskap inför 2022

  Vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om hur Region Örebro län ska bedriva och finansiera verksamheten inom kulturområdet under nästa år. – Att kunna ta del av kulturella upplevelser och att få uttrycka sig konstnärligt är en...

  • Posted oktober 29, 2021
  • 0
 • Så söks regionala ​corona-stödet till kulturområdet

  Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer att klara sig genom den kris som coronaviruset medför. Eftersom situationen är akut och stöd behövs så snart som möjligt är ansökningsperioderna korta. Ansökningarna...

  • Posted juni 13, 2020
  • 0