All posts tagged "Kumla Folkets Hus"

 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 27 november kl. 13.00, sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Bland annat kommer följande ärenden att behandlas: Budget 2024 Sammanträdestider 2024 Taxor 2024 Hela ärendelistan hittar man på https://www.kumla.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktige-och-kommunstyrelsen.html, välj sedan Fullmäktiges kallelser...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 24 april kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Följande ärenden kommer bland annat att behandlas: – Rapport från revisionen – Årsredovisning Kumla kommun 2022 – Trafikplan för Kumla kommun Man kan...

  • Posted april 22, 2023
  • 0
 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 21 november kl. 13.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer bland annat att behandlas: Val av presidium till kommunfullmäktige för perioden 2022-11-21 – 2026-10-14 . Skattesats 2023 . Val...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Kumla kommuns kommunfullmäktige sammanträder måndag 25 april

  Måndagen den 25 april kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: – Kumla kommuns årsredovisning 2021 – Årsredovisningar för kommunala bolag – Tilläggsbudget 2022 …. Efter presentation av...

  • Posted april 22, 2022
  • 0
 • Kumla kommun kommunalfullmäktige sammanträder måndag 14 mars

  Måndagen den 14 mars kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Följande ärenden kommer att behandlas: Reviderade taxor för arbetsmarknadsenhetens tjänster Program för social hållbarhet Slutredovisning projekt ombyggnation Vialundskolan Du kan även ta del...

  • Posted mars 9, 2022
  • 0
 • Kumla Kommunfullmäktige sammanträder måndag 13 december

  Måndagen den 13 december kl. 17.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Borgensramar 2022 Partistöd 2022 Svar på motion från Centerpartiet om att införa gratis mensskydd i kommunens skolor...

  • Posted december 9, 2021
  • 0
 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 22 november kl. 13.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Följande ärenden kommer att behandlas: Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. Delårsrapport 2021, VA-verksamheten. Svar på motion från Centerpartiet om ekologisk kompensation vid exploatering...

  • Posted november 16, 2021
  • 0
 • Kommunfullmäktige sammanträder i Kumla kommun

  Måndagen den 18 oktober kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Delårsbokslut 2021 Redovisning av partistöd 2020 Revidering taxa miljöbalken Se hela ärendelistan här – kumla.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/, välj sedan...

  • Posted oktober 12, 2021
  • 0
 • Kumla kommun kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 september

  Måndagen den 27 september kl. 19.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Årsredovisning 2020 Svenska skoindustrimuseet Svar på motion från Vänsterpartiet om sociala investeringar Valärenden Hela ärendelistan ser man...

  • Posted september 20, 2021
  • 0