Alla inlägg taggade "Kumla kommun"

 • Specialistutbildad undersköterska blir ny tjänstetitel i Kumla kommun

  Nu erbjuder socialförvaltningen i Kumla kommun en ny form av tjänstetitel, specialistutbildad undersköterska. Bakgrunden till detta är kravet på ökad kompetens hos våra medarbetare och där denna kompetens kommer att vara behjälplig för att kunna erbjuda hög...

  • Skrivet februari 26, 2020
  • 0
 • Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ger bättre stöd till barn och unga i Kumla kommun

  Socialtjänst och elevhälsa har under många år brottats med frågan: hur kan vi tillsammans arbeta för att på bästa sätt fånga upp samt stötta barn, unga och familjer som är i behov av olika former av stöd...

  • Skrivet februari 6, 2020
  • 0
 • Framtidens Kumla tar form

  Utställningen visar det förändrade förslaget Just nu ställer vi i ordning en utställning kring förslaget till översiktsplan på biblioteket. Utställningen är det sista tillfället för synpunkter innan översiktsplanen ska beslutas. – Efter de synpunkter som kom fram under...

  • Skrivet januari 31, 2020
  • 0
 • Många är nöjda inom LSS, men vi önskar fler svar

  I Kumla kommun finns idag närmare 240 medborgare som har rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I en enkätundersökning, som gjordes under 2019, kan vi se att många...

  • Skrivet januari 15, 2020
  • 0
 • Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

  Vuxenutbildningen i Kumla har fått stöd från Europeiska socialfonden för att stötta hemmasittande ungdomar, personer med högfungerande autism och utlandsfödda kvinnor med kort utbildning att på sikt klara studier eller få ett arbete. Just nu pågår kartläggning och...

  • Skrivet januari 14, 2020
  • 0
 • Vi säkerställer att den förorenade marken saneras

  I dag har myndighetsnämnden beslutat att den förorenade marken utanför Hällabrottet ska saneras snarast, Kumla kommun kommer att säkerställa att det förorenade avfallet och övrig underliggande kontaminerad jord grävs bort och transporteras till en godkänd mottagningsanläggning, på...

  • Skrivet december 18, 2019
  • 0
 • Vi fortsätter att utreda varför det fanns bakterier i vårt vatten

  Vi har fortfarande inte hittat källan till bakterierna, men fortsätter vår felsökning. Det är viktigt för att förhindra att det inte kommer bakterier i vårt vatten igen av samma orsak. I felsökningsarbetet måste vi förhålla oss till...

  • Skrivet december 5, 2019
  • 0
 • Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag

  Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen...

  • Skrivet november 28, 2019
  • 0
 • Stenebrunn – ett av Sveriges mest anpassade serviceboenden är nu invigt

  I dag har vi slagit upp portarna till vårt nya serviceboende, Stenebrunn. Det är ett Sveriges mest anpassade serviceboenden och ligger i Åbytorp i Kumla kommun. Här finns det plats för 10 hyresgäster och alla lägenheter är...

  • Skrivet september 30, 2019
  • 0
 • Kumla kommun och lokalpolisområde Hallsberg samarbetar för en tryggare kommun

  Under sommaren 2019 tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan Kumla kommun och lokalpolisområde Hallsberg. Syftet är att Polisen ska komma närmare medborgarna genom att medarbetar- och medborgarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning samt att genom samverkan öka tryggheten...

  • Skrivet september 19, 2019
  • 0