All posts tagged "Kumla kommunfullmäktige"

 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 27 november kl. 13.00, sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Bland annat kommer följande ärenden att behandlas: Budget 2024 Sammanträdestider 2024 Taxor 2024 Hela ärendelistan hittar man på https://www.kumla.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktige-och-kommunstyrelsen.html, välj sedan Fullmäktiges kallelser...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 21 november kl. 13.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer bland annat att behandlas: Val av presidium till kommunfullmäktige för perioden 2022-11-21 – 2026-10-14 . Skattesats 2023 . Val...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Kumla Kommunfullmäktige sammanträder måndag 13 december

  Måndagen den 13 december kl. 17.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Borgensramar 2022 Partistöd 2022 Svar på motion från Centerpartiet om att införa gratis mensskydd i kommunens skolor...

  • Posted december 9, 2021
  • 0
 • Kumla kommunfullmäktige sammanträder

  Måndagen den 22 november kl. 13.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Följande ärenden kommer att behandlas: Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. Delårsrapport 2021, VA-verksamheten. Svar på motion från Centerpartiet om ekologisk kompensation vid exploatering...

  • Posted november 16, 2021
  • 0