All posts tagged "Kvalitet"

 • Det här är viktigast när vi handlar mat online

  Pris, ett brett sortiment och kvalitet ligger i topp när svenskarna rankar vad som är viktigast när de handlar mat online, visar en ny Sifo-undersökning från Mathem, vad som prioriteras högst skiljer sig däremot bland de svarande....

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Kvaliteten på patchar markant sämre

  Nu gör Trend Micros Zero Day Initiative policyförändringar för att försöka vända utvecklingen åt rätt håll. Trend Micro varnar nu för att antalet ofullständiga eller felaktiga patchar växer, och kan kosta företag så mycket som 400 000...

  • Posted augusti 13, 2022
  • 0
 • Stor satsning för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

  1,5 miljoner i stimulansmedel möjliggör stor satsning på kompetensutveckling av personal och fortsatt implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det...

  • Posted juni 17, 2020
  • 0
 • Positivt att regeringen betonar vikten av tillgång till läromedel av hög kvalitet

  Regeringen tillsätter en ny utredning för att se till att läromedel i svensk skola håller hög kvalitet. Branschorganisationen Läromedelsföretagen välkomnar utredningen och kvalitetsgranskning av läromedel. – Vi är positiva till läromedelsutredningen. Kvaliteten och tillgången på läromedel är...

  • Posted december 7, 2019
  • 0
 • Upplevelse av kvalitet i arbetet gör att man stannar

  I en aktuell studie visar forskare vid Malmö universitet vad som får socialsekreterare att stanna i yrket och på arbetsplatsen. Vad är det som ger tillfredsställelse och glädje i arbetet och vilja att stanna kvar? Socialsekreterare har...

  • Posted augusti 6, 2019
  • 0
 • Nu påbörjas upphandlingen till kommunens nya valfrihetssystem för omvårdnadstjänster

  Under nästa år byter Örebro kommun valfrihetssystem för omvårdnadstjänster för att förbättra kvaliteten för dem som har biståndsbeslut och skapa goda förutsättningar för utförare som erbjuder omvårdnadstjänster. Nu är upphandlingen av leverantörer påbörjad. I det nya valfrihetssystemet...

  • Posted maj 10, 2019
  • 0
 • Sveriges vägar – fortfarande sämre i norr

  Motormännens vägombud har granskat kvaliteten på 83 700 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 0,7 procent av det undersökta europavägnätet, 0,5 procent av riksvägnätet och...

  • Posted april 4, 2019
  • 0
 • Allt fler väljer kollektivtrafiken

  Kollektivtrafiken har fått nya resenärer, och de är dessutom allt nöjdare. Det visar analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Det är 74 000 personer som under hela 2018 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service....

  • Posted februari 27, 2019
  • 0
 • Kvalitet och co-working i fokus när arkitekten har makten

  I dag har Kommunstyrelsen fattat beslut om att tilldela Utopia Arkitekter en markreservation för deras förslag inom projektet ”Vi ger arkitekten makten”, som kommunen lanserade förra våren. Förslaget är en kontorsbyggnad i trä med fasader i glas...

  • Posted juni 5, 2018
  • 0
 • Regionalt – Regeringen borde fokusera på HVB-hemmens kvalitet

  – Regeringen har gått vilse i sin vinstjakt. Det är kvaliteten som måste följas upp i all HVB-verksamheten, om utsatta ungdomar får rätt vård och omsorg. Istället fokuserar Regnér och Shekarabi på privata utförares bokslut. Det säger...

  • Posted oktober 22, 2016
  • 0