Alla inlägg taggade "Kvinnor"

 • 4 av 10 skogsägare är kvinnor – äger en yta stor som Småland

  Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att kvinnor fortsatt utgöra 38 procent av de privata skogsägarna. Däremot har kvinnors ägande av landets totala skogsareal minskat från 14 till 13 procent. Tillsammans äger kvinnor 3,1 miljoner hektar skog, en...

  • Skrivet oktober 14, 2021
  • 0
 • Mexiko: myndigheterna i delstaten Mexiko misslyckas när det gäller att utreda mord på kvinnor

  Kvinnor som mördats efter att de först har “försvunnit” utreds på ett undermåligt sätt av åklagarämbetet i delstaten Mexiko. Det handlar om en okunskap och ett icke-agerande från myndigheternas sida som gör att bevis går förlorade, att...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Topppresterande kvinnliga vasaloppsåkare har mer risk för ångest

  Ångestsjukdomar, som oftast utvecklas tidigt i en persons liv, beräknas påverka cirka 10% av befolkningen och har visat sig vara dubbelt så vanliga hos kvinnor jämfört med män. Medan träning är en lovande strategi för behandling av...

  • Skrivet september 12, 2021
  • 0
 • Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Örebro län är 29 procent

  Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Örebro län är 29 procent, störst är gapet i Karlskoga kommun, 34 procent och lägst i Ljusnarsbergs kommun, 25 procent. Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent....

  • Skrivet september 9, 2021
  • 0
 • I dag nyöppnar Café Kvarnen vid biblioteket

  Sedan Folkets Hus stängde Café Olé har cafélokalerna stått tomma. Men i dag kl 14.00 öppnar caféet igen, under namnet Café Kvarnen, och det är projektet Unga och nyanlända till jobb som kommer att driva det. Förutom...

  • Skrivet augusti 18, 2021
  • 0
 • Svenskt kapital stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt på landsbygden i Indien

  Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar upp till 25 MUSD i form av ett osäkrat seniort lån till ett av Indiens ledande mikrofinansinstitut – CreditAccess Grameen Ltd. Denna investering möjliggör finansiell inkludering på landsbygden i Indien och bidrar till...

  • Skrivet juli 18, 2021
  • 0
 • Kvinnor behöver mer kunskap om fertilitet och hälsa inför graviditeten

  Forskning inom Region Örebro län visar att kvinnor kan få en bättre graviditet med hjälp av bland annat samtal kring hälsa och reproduktion. ”Kvinnans livsstil och planering av graviditet ökar chanserna för en lyckad graviditet”, berättar forskaren...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Många kvinnor är nöjda med förlossningsvården

  De flesta gravida och nyblivna mammor i Örebro län känner sig nöjda och trygga med vården under graviditeten, vid förlossningen och tiden efter förlossningen. Till exempel skulle nio av tio rekommendera sin förlossningsavdelning och lika många säger...

  • Skrivet juni 15, 2021
  • 0
 • Zimbabwe: Gravida flickor och kvinnor riskerar allvarliga förlossningsskador

  Gravida kvinnor och flickor riskerar att drabbas för livet av skador som uppkommer i samband med deras förlossningar eftersom så många föder hemma istället för inom sjukvården. Orsaken till att många gör valet att föda hemma är...

  • Skrivet maj 25, 2021
  • 0
 • Hoppet i land oroar kvinnor

  Nu är båtsäsongen här och med den följer även olyckorna med fritidsbåtar. En av riskerna är det ökända hoppet i land och det oroar kvinnor dubbelt så mycket som män. Orsak: Männen kör och kvinnorna hoppar. Ungefär...

  • Skrivet maj 10, 2021
  • 0