All posts tagged "Kvinnor"

 • Urskillningslösa attacker mot civila och sexuellt våld

  Urskillningslösa attacker mot civila, och sexuellt våld mot kvinnor och flickor i Sudan. Omfattande krigsbrott begås där civila dödas i avsiktliga och urskillningslösa attacker och där kvinnor och barn utsätts för grova övergrepp. Tusentals människor har dödats och...

  • Posted augusti 5, 2023
  • 0
 • Förbättring av kvinnors förutsättningar för företagande och ägande

  Regeringens ambition är att möjligheterna för kvinnors företagande ska förbättras, mot bakgrund av detta uppdras Tillväxtverket att genomföra insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande. – För att stärka kvinnors ställning som...

  • Posted juli 24, 2023
  • 0
 • Nio av fem har fortfarande fördomar mot kvinnor

  En ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) visar att det inte har skett någon förbättring i fördomar mot kvinnor de senaste 10 åren, samtidigt har globala framsteg för att uppnå jämställdhet avstannat. Den senaste rapporten om genusnormer,...

  • Posted juli 22, 2023
  • 0
 • Självupplevd stress vanligt innan hjärtinfarkt

  Självupplevd stress vanligt innan hjärtinfarkt, framför allt bland kvinnor. Forskning har visat att fler drabbas av hjärtinfarkt under storhelger, som midsommarafton och julafton. Nu har forskare vid Lunds universitet visat att det är vanligt att personer som drabbas...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Risk för långvarig sjukfrånvaro

  Risk för långvarig sjukfrånvaro, minst skillnad mellan kvinnor och män i Örebro län. Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och...

  • Posted juni 12, 2023
  • 0
 • Efterlängtad seger för EU:s kvinnorättsförsvarare

  Äntligen har EU gjort det enda rätta! En lång kamp för att få gehör för något så självklart som att skydda kvinnor från våld har gått i mål, den 1 juni ratificerade EU Istanbulkonventionen om våld mot...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • Deltid blir heltid för allt fler kvinnor

  Deltidsarbetet bland kvinnor har minskat snabbt i takt med distansarbetets utbredning, det visar en ny analys av Sveriges Ingenjörer med statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar och förbundets egen medlemsstatistik. På bara två år har cirka 2 000 ingenjörskvinnor...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Bra råvaror och svenskproducerad mat viktigast för kvinnor

  Att äta handlar inte bara om att bli mätt, maten vi äter är starkt förknippad med identitet, status och kultur. Det visar Aller Medias senaste She Report, som belyser kvinnors värderingar, tankar och känslor om mat. Den...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Här bor det flest 100-åringar

  Här bor det flest 100-åringar, Örebro län hamnar i toppen. Chansen att bli över 100 år varierar beroende på var i landet som du bor och det finns stora skillnader mellan män och kvinnor, samtidigt fortsätter medellivslängden...

  • Posted maj 27, 2023
  • 0
 • Utred talibanernas förtryck av kvinnor och flickor

  Utred talibanernas förtryck av kvinnor och flickor som brott mot mänskligheten, talibanernas kraftiga inskränkningar av och olagliga angrepp på kvinnors och flickors rättigheter måste utredas som brott mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön. Det säger...

  • Posted maj 27, 2023
  • 0