All posts tagged "Lågt blodtryck"

  • Forskning kopplar hög fruktkonsumtion till lågt blodtryck

    Fler än var femte person i Sverige och drygt hälften av alla 65-åringar lever med högt blodtryck, som är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden på en koppling mellan hög...

    • Posted juli 19, 2022
    • 0