Alla inlägg taggade "Läkare"

 • Dubbelt så många läkare på vårdcentralerna

  Region Örebro län behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna. Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt, regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som...

  • Skrivet juni 20, 2022
  • 0
 • För få läkare fortsätter att forska efter disputation

  Klinisk forskning är en förutsättning för hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En studie av Svenska Läkaresällskapet (SLS) visar att bilden måste...

  • Skrivet juni 13, 2022
  • 0
 • Han läste till läkare i Örebro – nu är han först ut att disputera vid Örebro universitet

  Ahmad Mohammad Ismail är den förste som gått hela vägen från Läkarprogrammet till att disputera vid Örebro universitet. – Det känns fantastiskt att få vara med och bidra till den medicinska sjukvården, säger han. Läkarutbildningen vid Örebro...

  • Skrivet maj 18, 2022
  • 0
 • ORU Talks: Alzheimers kan börja 20 år innan man får diagnos

  Alzheimers sjukdom är fortfarande en gåta för läkare och forskare, men under den senaste tiden har det gjorts spännande framsteg inom forskningen av forskaren Yvonne Freund och hennes kollegor på Örebro universitet. I det här avsnittet av...

  • Skrivet februari 11, 2022
  • 0
 • Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget

  Folkhälsomyndigheten följer noggrant hur covid-19 och influensa sprids i landet. Ett enkelt näsprov kan bidra till att övervaka sjukdomarna. Därför söker myndigheten läkare som vill hjälpa till med provtagningen. För att veta hur covid-19 och influensa sprider...

  • Skrivet november 26, 2021
  • 0
 • Läkare, psykologer och vårdupplysningen: De litar svenskarna på gällande sin hälsa

  Inspiration går att finna i allt – bland vänner, i naturen eller på bussen. Men vart hittar man sin inspiration gällande sin hälsa? I årets Hälsobarometer har Life undersökt vart svenskarna hittar inspiration gällande sin hälsa samt...

  • Skrivet november 20, 2021
  • 0
 • Region Örebro län satsar på läkare med fokus på äldrevården

  Med målet att förstärka omhändertagandet av länets äldre invånare beslutade regionstyrelsen i dag att Region Örebro län ska få en äldrevårdsöverläkare. – Vi blir allt fler äldre i länet och det är en utveckling som vi inom...

  • Skrivet oktober 27, 2021
  • 0
 • Läkarbristen hindrar utbildningen av nya läkare

  – Det här är ett stort misslyckande. Regionerna har inte har skött sitt utbildningsuppdrag. Det har inte funnits någon långsiktig planering och då står vi här idag, med stora pensionsavgångar och dålig återväxt bland specialister i allmänmedicin...

  • Skrivet oktober 24, 2021
  • 0
 • AI och ögonspårning ska hjälpa läkare bedöma patienters lämplighet i trafiken

  Med hjälp av artificiell intelligens och ögonspårning ska läkare få ett objektivt underlag för att kunna fatta bättre beslut om patienters medicinska lämplighet att ha körkort. Det är målet för nya AI-projektet Dash vid Örebro universitet. –...

  • Skrivet september 6, 2021
  • 0
 • Nio av tio läkare oroas över vårdskulden  

  I en ny enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar uppger nio av tio svarande att de känner oro för vårdens möjligheter att hantera vårdskulden. Sju av tio tror att den kommer att påverka den egna arbetsbelastningen. En...

  • Skrivet augusti 22, 2021
  • 0