Alla inlägg taggade "Läkare"

 • Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget

  Folkhälsomyndigheten följer noggrant hur covid-19 och influensa sprids i landet. Ett enkelt näsprov kan bidra till att övervaka sjukdomarna. Därför söker myndigheten läkare som vill hjälpa till med provtagningen. För att veta hur covid-19 och influensa sprider...

  • Skrivet november 26, 2021
  • 0
 • Läkare, psykologer och vårdupplysningen: De litar svenskarna på gällande sin hälsa

  Inspiration går att finna i allt – bland vänner, i naturen eller på bussen. Men vart hittar man sin inspiration gällande sin hälsa? I årets Hälsobarometer har Life undersökt vart svenskarna hittar inspiration gällande sin hälsa samt...

  • Skrivet november 20, 2021
  • 0
 • Region Örebro län satsar på läkare med fokus på äldrevården

  Med målet att förstärka omhändertagandet av länets äldre invånare beslutade regionstyrelsen i dag att Region Örebro län ska få en äldrevårdsöverläkare. – Vi blir allt fler äldre i länet och det är en utveckling som vi inom...

  • Skrivet oktober 27, 2021
  • 0
 • Läkarbristen hindrar utbildningen av nya läkare

  – Det här är ett stort misslyckande. Regionerna har inte har skött sitt utbildningsuppdrag. Det har inte funnits någon långsiktig planering och då står vi här idag, med stora pensionsavgångar och dålig återväxt bland specialister i allmänmedicin...

  • Skrivet oktober 24, 2021
  • 0
 • AI och ögonspårning ska hjälpa läkare bedöma patienters lämplighet i trafiken

  Med hjälp av artificiell intelligens och ögonspårning ska läkare få ett objektivt underlag för att kunna fatta bättre beslut om patienters medicinska lämplighet att ha körkort. Det är målet för nya AI-projektet Dash vid Örebro universitet. –...

  • Skrivet september 6, 2021
  • 0
 • Nio av tio läkare oroas över vårdskulden  

  I en ny enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar uppger nio av tio svarande att de känner oro för vårdens möjligheter att hantera vårdskulden. Sju av tio tror att den kommer att påverka den egna arbetsbelastningen. En...

  • Skrivet augusti 22, 2021
  • 0
 • Endast en av fyra har fast läkare

  Myndigheten Vård- och omsorgsanalys publicerade idag en rapport som visar att endast en tredjedel av befolkningen har fast läkar- eller vårdkontakt i primärvården. Pandemin har visat på behovet av kontinuitet i primärvården, inte minst för äldre. Vård-...

  • Skrivet februari 1, 2021
  • 0
 • Hälften av läkarna utan tillräcklig vila/återhämtning

  En undersökning bland Sveriges läkare med 2584 svarandevisar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Sveriges läkarförbund ser även tydliga tecken på att detta är ännu värre bland...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0
 • Medicinskt ansvarig läkare krävs

  Regeringen har presenterat att de kommer att tillsätta en ny utredning om äldreomsorgen. Utredningen ska bland annat titta på flera frågor som Läkarförbundet föreslagit för regeringen och riksdagspartierna, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare...

  • Skrivet december 27, 2020
  • 0
 • Mer utbildning om smärta behövs för blivande läkare

  Läkarnas val av behandling vid långvarig smärta förändras inte i takt med ökande erfarenhet av patienter. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, som understryker betydelsen av utbildning i smärta på läkarlinjen. – Långvarig smärta är...

  • Skrivet september 12, 2020
  • 0