Alla inlägg taggade "Läkare"

 • Endast en av fyra har fast läkare

  Myndigheten Vård- och omsorgsanalys publicerade idag en rapport som visar att endast en tredjedel av befolkningen har fast läkar- eller vårdkontakt i primärvården. Pandemin har visat på behovet av kontinuitet i primärvården, inte minst för äldre. Vård-...

  • Skrivet februari 1, 2021
  • 0
 • Hälften av läkarna utan tillräcklig vila/återhämtning

  En undersökning bland Sveriges läkare med 2584 svarandevisar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Sveriges läkarförbund ser även tydliga tecken på att detta är ännu värre bland...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0
 • Medicinskt ansvarig läkare krävs

  Regeringen har presenterat att de kommer att tillsätta en ny utredning om äldreomsorgen. Utredningen ska bland annat titta på flera frågor som Läkarförbundet föreslagit för regeringen och riksdagspartierna, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare...

  • Skrivet december 27, 2020
  • 0
 • Mer utbildning om smärta behövs för blivande läkare

  Läkarnas val av behandling vid långvarig smärta förändras inte i takt med ökande erfarenhet av patienter. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, som understryker betydelsen av utbildning i smärta på läkarlinjen. – Långvarig smärta är...

  • Skrivet september 12, 2020
  • 0
 • Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin

  Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av...

  • Skrivet juni 4, 2020
  • 0
 • ​Sveriges äldre vill ha en fast läkare

  Bland medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation, PRO, är det hela 93 procent som vill lista sig hos en fast namngiven läkare. Många multisjuka sköra äldre vill slippa upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång. De vill känna trygghet och...

  • Skrivet februari 27, 2020
  • 0
 • Nu startar förhandlingarna om läkares lön och arbetsvillkor

  Det nya kollektivavtalet som ska förhandlas fram berör cirka 33 000 läkare som arbetar i offentlig regi inom kommun- och regionsektorn. Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen motsvarande märket, som sätts av den konkurrensutsatta sektorn, är...

  • Skrivet december 31, 2019
  • 0
 • Befolkningen vill ha listning på fast läkare

  Sveriges läkarförbund har låtit Novus undersöka svenska folkets uppfattning om fast läkare. – Undersökningen visar att befolkningen vill träffa samma läkare när de besöker primärvården. Det enda sättet som garanterar detta är att befolkningen listar sig hos...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer

  Läkare vill gärna bli chefer, men de anger att arbetsbördan är orimlig, att lönen inte motsvarar insatsen och att de saknar verktyg för ekonomi, personalansvar och organisationsutveckling. Viljan att bli chef minskar dessutom med stigande ålder.  –...

  • Skrivet september 26, 2019
  • 0
 • Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

  Tidigare studier har visat att när vi blir trötta fattar vi beslut mer rutinmässigt och skjuter gärna upp riskfyllda och osäkra val. Forskarna vid Linköpings universitet ville undersöka hur beslutströtthet påverkar beslutsfattande inom vården. Resultaten har publicerats...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0