All posts tagged "Läkarutbildning"

 • Ny läkarutbildning sätter fokus på icke hormonella preventivmetoder

  En förutsättning för att en preventivmetod ska fungera är att patienten tror på den, menar Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet. Hormonbaserade metoder är väl beprövade men en del upplever negativ humörpåverkan. Något...

  • Posted november 20, 2018
  • 0
 • SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

  Svenska Läkaresällskapet anser att den föreslagna nya sexåriga läkarutbildningen är ett bra och välgrundat förslag och en anpassning till europeisk läkarutbildning, samt stödjer det närmast i sin helhet. – Vi är positiva till promemorians huvudsakliga innehåll och lämnar...

  • Posted oktober 7, 2018
  • 0
 • Positivt att regeringen tar ännu ett steg för en ny läkarutbildning

  Regeringen tar nu nästa steg för en ny utbildningsstruktur för läkare. Läkares grundutbildning föreslås utökas till tolv terminer och efter läkarexamen är man behörig att ansöka om läkarlegitimation. Allmäntjänstgöring, AT, ersätts av en ny bastjänstgöring, BT, som...

  • Posted maj 26, 2018
  • 0
 • Kunskap om levnadsvanor bör stärkas inom läkarutbildningen

  Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna visar en granskning som genomförts av Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention. Nu vill Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren att kunskapen prioriteras högre av lärosätena – för att rusta blivande läkare för...

  • Posted februari 11, 2018
  • 0
 • Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem

  Ministern för högre utbildning och forskning har i samband med budgetpropositionen 2018 aviserat en utökning av läkarutbildningen i Sverige, motivet som anförs är brist på läkare samt att Sverige bör klara sin försörjning av läkare på egen...

  • Posted oktober 28, 2017
  • 0
 • Lokalt | Nytt avtal stärker läkarutbildning och klinisk forskning i Örebro

  Ett nytt samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet lägger grund för att stärka läkarutbildningen, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. 54 miljoner kronor i statliga medel kommer nu...

  • Posted februari 24, 2015
  • 0
 • Lokalt | Avtal om 54 miljoner ska stärka läkarutbildning och forskning

  I år kommer för första gången statliga pengar för läkarutbildningen i Örebro. Cirka 54 miljoner kronor av statens ALF-medel (Avtal om läkarutbildning och forskning) ska fördelas mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Hälsa | Lokalt Örebronyheter

  • Posted februari 23, 2015
  • 0