Alla inlägg taggade "Läkemedel"

 • Studenten Jan från Tyskland bidrar till forskning om hjärt-kärlsjukdomar

  Sedan början av november har biomedicinstudenten Jan Bobrowski från Tyskland jobbat tillsammans med forskare vid Cardiovascular Research Centre på Örebro universitet för att hitta läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar. – Jag har lärt mig nya metoder, fått nya perspektiv...

  • Skrivet mars 21, 2022
  • 0
 • Första transporten med läkemedel på väg till Ukraina

  Önskan om att få bidra med läkemedel till det ukrainska folket är hög bland svenska företag och organisationer. Under de senaste veckorna har Läkemedelsverket arbetat intensivt med att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de...

  • Skrivet mars 17, 2022
  • 0
 • Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

  Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinera leverans av läkemedel till Ukraina. Läkemedelsverkets uppdrag är att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de behov som finns...

  • Skrivet mars 11, 2022
  • 0
 • Hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel vid kris ska förbättras

  Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och förbättra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris. Bland annat ska myndigheterna göra en förstudie inför framtagandet av en...

  • Skrivet februari 27, 2022
  • 0
 • Lovande molekyl för läkemedel mot coronavirus

  Uppsalaforskare har lyckats ta fram en molekyl som hämmar förökning av coronavirus och har stor potential att utvecklas till läkemedel mot covid-19. Molekylen är effektiv både mot den nya varianten och tidigare kända coronavirus. Artikeln publiceras i...

  • Skrivet februari 14, 2022
  • 0
 • Nya regler för läkemedel till djur börjar gälla idag

  Idag börjar den nya EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att gälla. De nya reglerna innebär förändringar för både läkemedelsföretag, apotek, veterinärer och djurägare. Förändringarna syftar främst till att öka tillgången till säkra och effektiva läkemedel för djur inom...

  • Skrivet januari 28, 2022
  • 0
 • Flera godkända läkemedel mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har hittills godkänt sex läkemedel mot covid-19. Ytterligare fyra läkemedel är under utredning hos myndigheten, för att eventuellt godkännas för den europeiska marknaden. Med kunskap, vägledning och påskyndade godkännandeprocedurer stöder Läkemedelsverket och de...

  • Skrivet januari 5, 2022
  • 0
 • Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

  Från och med den 1 januari 2022 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek kan få betala ikapp för att hamna...

  • Skrivet december 27, 2021
  • 0
 • Forskare ska hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och covid-19-virus

  Att läkemedelsrester läcker ut i vattendrag genom våra avlopp är allmänt känt. Under pandemin har forskare även upptäckt att smittoämnen, som exempelvis covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier, finns i avloppsvattnet – och tillsammans riskerar de att skapa en...

  • Skrivet december 8, 2021
  • 0
 • Kristofer Nilsson Örebro Universitet en av åtta forskare som får dela på 50 miljoner

  Varje år delar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ut pengar i form av anslag till lovande medicinska forskare. SSMF:s Stora Anslag är en en attraktiv forskningsfinansiering som gör det möjligt att driva ett självständigt vetenskapligt projekt...

  • Skrivet november 26, 2021
  • 0