Alla inlägg taggade "Läkemedel"

 • Svenska e-handeln med läkemedel störst i Norden

  E-handeln med läkemedel varierar stort mellan de nordiska länderna. Den är störst i Sverige och minst i Finland. Att regelverken för försäljning av läkemedel och etablering av apotek kraftigt skiljer sig åt är en viktig förklaring till...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0
 • Svensk läkemedelsexport slår nya rekord

  Samtidigt som Sveriges hela varuexport minskade med 6 procent under 2020 slår svensk export av läkemedel nytt rekord. Det betyder också att exporten av läkemedel nu gått om exporten av personbilar som backat under 2020. SCBs exportstatistik...

  • Skrivet februari 27, 2021
  • 0
 • Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro

  Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett...

  • Skrivet december 16, 2020
  • 0
 • Avhandling: Möjligt ge patienter snabbare tillgång till nya läkemedel

  Genom att aktivt använda elektroniska journaler, databaser och register skulle man systematiskt kunna välja ut lämpliga patienter för att snabbare än idag kunna ge tillgång till nya läkemedel, och därmed få en effektivare behandling för patienter med...

  • Skrivet oktober 31, 2020
  • 0
 • Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

  En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av...

  • Skrivet september 2, 2020
  • 0
 • Ny forskning om läkemedel mot ALS

  Ett genombrott för ALS-forskning kan vara på gång. En studie vid bland annat Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet har visat positiva resultat på ALS-patienter som fått testa ny genterapi. Forskare har länge undersökt vad ALS (amyotrofisk lateral...

  • Skrivet juli 26, 2020
  • 0
 • Läkemedel mot prostatacancer i ny studie om covid-19

  Svenska forskare ska i en ny studie undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas för att behandla patienter med covid-19. Förhoppningen är att läkemedlet, som bland annat påverkar ett enzym som är viktigt...

  • Skrivet juli 16, 2020
  • 0
 • Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

  Ett läkemedel som annars används för behandling av alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet, så kallat sexmissbruk. Resultaten är lovande och forskarna planerar nu för en större studie. – Det vore mycket positivt...

  • Skrivet juni 14, 2020
  • 0
 • Kombinera kvantitet med kvalitet

  Dag Larsson, sakkunnig på LIF analyserar det pågående forskningsläget med anledning av den pågående coronapandemin. – Många studier har startats och pågår men utan en bra studiedesign och plan för analys kommer de inte ge de väl...

  • Skrivet maj 11, 2020
  • 0
 • EU måste agera mot panikåtgärder

  De forskande läkemedelsföretagen jobbar just nu dygnet runt med att få fram läkemedel och vacciner mot coronaviruset, och med att tillverka och distribuera alla typer av läkemedel. Det är inte bara viruset som i dag utgör ett...

  • Skrivet april 5, 2020
  • 0