All posts tagged "Läkemedel"

 • Oro för biverkningar

  Oro för biverkningar leder till avbrutna läkemedelsbehandlingar, En ny Sifo-undersökning visar att varannan person (52 procent), har upplevt oro för eventuella biverkningar när de använt receptfria eller receptbelagda läkemedel. En ny Sifo-undersökning visar att fler än varannan i...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus rekommenderas

  Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 månader. Folkhälsomyndigheten har nu sett över och uppdaterat riskgrupperna, samtidigt som Läkemedelsverket har beslutat om rekommendationer för det nya läkemedlet. RS-virus kan...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Örebro kommun hämtar upp farligt avfall på 38 platser

  Farligt avfall-bilen brukar samla in ungefär 1,5 ton elektronik och blött farligt avfall som till exempel färg, två gånger per år. Farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats....

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Penicillin fortsatt tillgängligt

  Penicillin finns i dagsläget att få tag på i flera olika styrkor, förpackningsstorlekar och former. Restanmälda läkemedel innebär ändå fortsatta utmaningar för individ, vårdpersonal och apotek. – Det finns generellt antibiotika att få tag på. Penicillin som...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Första potentiella läkemedlet mot artros hos hästar

  För första gången presenteras en läkemedelsbehandling som verkar kunna bromsa sjukdomsutvecklingen vid artros. I en klinisk studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet blev hästarna som fått behandlingen helt av med sin hälta och nedbrytningen av leden...

  • Posted juli 29, 2023
  • 0
 • Många med diabetes nu helt utan läkemedel

  Nära fyra av tio med diabetes uppger i en helt ny medlemsundersökning att de i år har råkat ut för att deras medicin inte fanns på apoteket, av dessa står nu nästan var tionde helt utan medicin....

  • Posted juli 18, 2023
  • 0
 • Låg kunskap om solens påverkan på effekten av läkemedel

  Låg kunskap om solens påverkan på läkemedelseffekten, då kan strålarna innebära risker. Att vistas i solen kan vara rent olämpligt i samband med att man tar vissa läkemedel. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att fler än sju...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Ditt barns användning av läkemedel börjar med dig

  I dagarna har gymnasieelever i Örebro län tagit studenten. Ryggsäcken är fylld av kunskaper i matematik, svenska, engelska och en rad andra viktiga basämnen. Men grundläggande kunskaper om läkemedelsanvändning saknas, trots att de behövs. Det finns tecken...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Var femte vet inte om receptfria läkemedel interagerar

  Av de i Örebro som använder receptfria läkemedel är nära två av fem (38 procent) omedveten om hur dessa interagerar med andra receptfria läkemedel som de konsumerar, fler än var femte (22 procent) är även omedveten om...

  • Posted april 17, 2023
  • 0
 • Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö

  Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö för patienter som har både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar, det framkommer av ny forskning. – Resultatet visar på vikten av personcentrerad behandling, säger Johan Jendle, professor i medicin...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0