Alla inlägg taggade "Lån"

 • Det här lånar svenskarna till under pandemin

  Finansiering av bilköp dominerar praktiskt taget i hela landet – men stockholmare och skåningar prioriterar annorlunda. Lendo har tagit fram data på vad svenskarna lånar till. Efter den inledande oron på marknaden under perioden mars-maj 2020 återhämtade...

  • Skrivet april 29, 2021
  • 0
 • Kommuninvest lanserar Lån för Social Hållbarhet

  Efter en framgångsrik pilotfas på ca ett halvår lanserar Kommuninvest nu Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar. Den nya låneprodukten är fr o m idag tillgänglig för 292 kommuner och regioner över hela landet. Detta är...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • Lägre räntor när kommunsektorn lånar

  Kommuninvest publicerar idag årets första upplaga av den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”. Detta är en rapport som uppdateras kvartalsvis. Den ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. De nya data som nu presenteras...

  • Skrivet januari 29, 2021
  • 0
 • Högst andel studerande lånar till undervisningsavgifter i Östeuropa och Australien

  Merkostnadslånet i studiemedlet är vanligast bland studerande i länder med höga undervisningsavgifter. Högst andel studerande med merkostnadslånet finns i Östeuropa och Australien, visar en ny studie från CSN. Utlandsstuderande söker ofta om extra lån, så kallade merkostnadslån,...

  • Skrivet december 24, 2020
  • 0
 • Ny undersökning visar att småföretagare missar möjligheten till finansiering

  Företagare med enskild firma hamnar mellan stolarna när de söker lån. Kunskapen är generellt låg bland enskilda firmor om möjlighet att ansöka om både privat- och företagslån. Det gör att många inte blir beviljade de lån som...

  • Skrivet oktober 17, 2020
  • 0
 • 43 miljoner till skogsägare i länen ska stärka skogens värden

  Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut nära 43 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar gick till skogsägare i Skåne: 9,8 miljoner kronor. – Vi...

  • Skrivet april 30, 2020
  • 0
 • Små aktiebolag krävs på personlig borgen för att få låna

  En ny undersökning från Lendo visar att 98 procent av mindre aktiebolag behöver en personlig borgensman för att få ett lån. Statistiken visar även att var femte lånar till kassaflöde samt att flest lån tas i branscherna bygg,...

  • Skrivet december 21, 2019
  • 0
 • Nya sajten för lån – Samlalånen.nu

  Vi har sett att det finns ett stort behov för människor att samla sina lån på ett enda ställe. Det är lätt att samla på sig krediter på flera olika ställen och helt plötsligt kanske man finner...

  • Skrivet november 29, 2019
  • 0
 • 1 av 3 upplever en bitter eftersmak i plånboken efter semestern

  En tredjedel av svenskarna upplever att semesterns utgifter haft en negativ påverkan på höstens ekonomi. Bland unga vuxna under 35 år är det hälften som svarar att höstekonomin blir lidande på grund av sommarens utgifter och lika...

  • Skrivet oktober 9, 2019
  • 0
 • Endast 4 % av svenskarna kan definiera vad ett privatlån är

  En ny undersökning från Lendo visar att få svenskar har fullständig koll på sina lån. 47 % av svenskar anger att de har bolån, men många har även lån i form av kreditköp (22%) eller lån på...

  • Skrivet augusti 6, 2019
  • 0