All posts tagged "Landsbygd"

 • Behovet av laddning i landsbygd

  Omställningen till elbilar har många positiva effekter, där minskad klimatpåverkan, renare luft och mindre buller är de mest uppenbara. Men som med alla omställningar finns också utmaningar. En sådan utmaning är att säkerställa att laddinfrastruktur byggs ut...

  • Posted april 23, 2023
  • 0
 • Milstolpe för nya stöd och ersättningar till jordbruk och landsbygd från 2023

  Den 16 december fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023. Målet är att Sverige ska ha en hållbar livsmedelsproduktion, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt ge förutsättningar för landsbygder att utvecklas i hela landet....

  • Posted december 18, 2021
  • 0
 • ​Svårt tanka fossilfritt i landsbygder

  De senaste tre åren har mackar med fordonsgas ökat med 17 procent och Sverige har fått 400 nya elladdstationer. Få av de fossilfria möjligheterna hamnar i landsbygder. Det visar Tillväxtverkets nya rapport Tillgänglighet till kommersiell och offentlig...

  • Posted juni 14, 2021
  • 0
 • Svenskarna distansarbetar mer – men stora skillnader mellan landsbygd och storstad

  Tre av fyra svenskar har i dag möjligheten att jobba på distans och var tredje uppger att man arbetar mer på distans idag jämfört med för två år sedan. Men det är stora skillnader mellan könen och...

  • Posted november 28, 2019
  • 0
 • Sårbart kulturutbud i landsbygden

  Myndigheten för kulturanalys har kartlagt kulturutbudet i Sveriges 290 kommuner 2013–2017. Rapporten, Kulturens geografi, visar att kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner, men utbudet är större i storstadskommuner och i täta kommuner med närhet till en större...

  • Posted november 17, 2019
  • 0
 • Länsmuseet vill jobba för kulturarv som resurs i besöksnäringen

  Kunskapen om och sättet att leva på landsbygden intresserar allt fler människor. Vi behöver alla lära oss ett mer hållbart sätt att leva på. Genom att erbjuda alternativ till flygresor och semester utomlands kan vi hjälpa till...

  • Posted oktober 7, 2019
  • 0
 • Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder

  En bred satsning på alla företag i Sveriges landsbygder för att skapa en hållbar tillväxt och bidra till att stärka attraktiviteten på landsbygden, så kan förslagen sammanfattas i den rapport som Tillväxtverket 15 oktober lämnade till Regeringen i...

  • Posted oktober 18, 2018
  • 0
 • Organisationer på landsbygderna har sämre ekonomiska förutsättningar än de i tätort

  Organisationerna på landsbygderna har sämre ekonomi än de i tätorterna, det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I Sverige, liksom i andra länder, har det länge funnits en diskussion om hur levnadsvillkoren...

  • Posted juni 3, 2018
  • 0
 • Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

  Kollektivtrafik i traditionell mening kan inte självt bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet, istället måste flera olika trafikformer integreras i samma system. Där är bilen en viktig del. VTI avrapporterar idag ett regeringsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygd....

  • Posted december 1, 2017
  • 0
 • Klyftorna växer när landsbygden avfolkas

  Det demografiska kostnadstrycket ökar rekord­snabbt, men det slår skevt. Klyftorna mellan stad och land ökar ytterligare under de närmaste fem åren, visar Dagens Samhälles kartläggning. Ett fåtal kommuner har överflöd av yrkesaktiva invånare, medan bördan av en...

  • Posted juli 15, 2017
  • 0